Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı

İlk Çağlardan itibaren insanların yerleşim alanları seçiminde tarıma elverişli verimli topraklar, maden yatakları, su kaynakları ve uygun iklim şartları yanın­da savunma gibi faktörler etkili olmuştur.

Bu özelliklere sahip Anadolu sürekli göç almış ve İlk Çağ’da, Anadolu’nun büyük bir bölümünü hakimiyeti altına alan Hitit Krallığı, Doğu Anadolu’da Urartu Krallığı, Güneydoğu Anadolu’da Geç Hitit Beylikleri, Orta Anadolu Sakarya Bölgesi’nde Frig Krallığı ve Batı Anadolu’da Lidya Krallığı hüküm sürmüştür. Böylece Anadolu’da farklı toplumların katkılarıyla sanat açısından çok ileri bir seviyeye ulaşılmıştır.

Anadolu’da Hititler. Frigler, Lidvalılar ve Urartular
Anadolu’da Hititler. Frigler, Lidvalılar ve Urartular

Yorum yapın