Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete

XII. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa, Roma Hukuku’na daya­nan bir yönetim mekanizması geliştirmiş ve Papalık’tan bağımsız hareket etmek istemiştir. Bu da Avrupa’da kilise ile krallık müca­delesini doğurmuştur. Bu mücadelelerde kilise, güç kaybetmeye devam etmiş ve inandırıcılığını yitirmiştir.

XV. yüzyıldan itibaren ise halk arasında kiliseye karşı eleştiriler artmaya başlamış ve din temelli siyasi mücadeleler başlamıştır. XVII. yüzyıl ortasına kadar devam eden mücadelelerde Habsburg Hanedanı Avrupa’ya hâkim olma amacına ulaşamamış ve bölgede politik çoğulculuk egemen olmuştur.

————– 0 —————

Yorum yapın