Bağışıklık Sistemi (Savunma Sistemi)

Vücudumuz, doku ve organlarına zarar verebilecek organizma, toksin­ler veya yabancı maddelere karşı direnç gösterme yeteneğine sahip­tir. Vücuda girmiş olan herhangi bir yabancı madde antijen adını alır.

Vücuda giren yabancı moleküller, hastalık oluşturup oluşturmamasına bakılmaksızın hücrelerde çeşitli bağışıklık tepkilerine yol açar. İnsan vücudunun dış yüzeyinde, vücut sıvılarında ve dokularda görevli bağışıklık elemanları vardır.

Bağışıklık sistemi sayesinde bakteri, mantar, virüs, parazit omurgasız­lar gibi patojen (hastalık yapan) organizmalara karşı koruma sağlanır. Aynı zamanda patojen olmayan yabancı maddeler de vücuttan uzak­laştırılır.

Bilgi Notu

Bağışıklık: Vücudun kendinden olan ile yabancı olan maddeleri ayırt ederek yabancı olanlara karşı direnç oluşturulması bağışıklık sistemi saye­sinde gerçekleşir. Bu sistemi araştıran bilim dalına immünoloji (bağışıklık bilimi) adı verilir.

Bağışıklık, doğal bağışıklık (özgül olmayan bağışıklık) ve kazanıl­mış (özgül) bağışıklık olmak üzere iki çeşittir.

Bağışıklık Çeşitleri
Bağışıklık Çeşitleri

Bağışıklık Sistemi (Savunma Sistemi)

  1. Özgül Olmayan Bağışıklık (Doğal Bağışıklık)
  2. Özgül Bağışıklık (Spesifik-Kazanılmış Bağışıklık)
  3. Bağışıklığın Kazanılması

Yorum yapın