Barış Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Barış Hangi Kelimeden Türemiştir?

Silm kelimesi, Arapçada سلم kökünden türemiş olup barış, huzur, itaat, teslimiyet, emniyet ve kurtuluş anlamlarına gelmektedir. Silm kökünden türeyen selam kelimesi, Allah’ın isimlerinden birisi olup, kurtuluş, esenlik, güvenlik ve barış anlamlarına gelmektedir. Bundan dolayı Müslümanlar hem güvenilirliklerinin bir parolası, hem de dua temennisi olması için selamlaşırlar ve birbirleriyle karşılaştıklarında, عليكم السالم (Aleykumselam) derler.

Silm kelimesi İslam’la aynı kökten türeyen bir mastardır. “Silm”in ismi ve Allah’ın isimlerinden birisi olan selam; eman, sulh, barış ve kurtuluş anlamlarına gelmektedir. Rağıb el-Isfahanî, İslam, silme (barışa) girmektir, diyor ve barış talebine de silm ya da selm denildiğini kaydediyor.

Barış Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir Barış Hangi Kelimeden Türemiştir

Ayrıca barış manasını ifade eden Selam kelimesi, barış, selamet, güvenlik, emniyet anlamlarını ifade etmektedir. İslam’da insanlar birbirleriyle karşılaştıklarında birbirlerine selam vermeleri, “karşısındakilere benden size hiçbir kötülük gelmeyeceği gibi sizler de güven ve emniyet içerisinde olun” anlamına gelmektedir.

Selam kelimesinin selamet manasında yani selametin talep edildiği ve bildirildiği şekliyle kullanıldığı ayette şöyle denilmektedir: “Cahiller kendilerine laf atarsa “selam” derler.

İslamî literatürde silm kelimesi dışında Sulh kelimesi de, صلح kökünden türemiş olup ilk olarak barış, anlaşma, uyum, ittifak anlamlarına gelmektedir. Bundan dolayı dilciler birbirinin mütemmimi gibi silm ile sulh kelimeleri arasındaki farkı gözetmeden silme sulh, sulha da silm demişlerdir. Sulh ile silm kelimelerinin arasındaki ince fark, ancak ayetlerin bu kelimelere yüklediği anlamlardan anlaşılmaktadır.

Yine salah kavramı da, sulh kökünden türemiş olup, layık olmak, iyi olmak, iyi bir hal üzere bulunmak, bir kişinin fesadından sonra iyi olması, istikamet ve musalaha anlamlarına gelmektedir. İnsanlar arasında önemli bir yeri olan, insanların huzur ve emniyet içerisinde bir arada yaşamalarını sağlayan, dilimize de bazen barışmak, anlaşmak şeklinde, bazen de aynen aktarılan SULH kelimesi de, salah kökünden türetilmiş bir isimdir.

 

Kaynakça: FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi – Barış’ın İslam’ın Temel Kaynakları ve İslam Tarihi’ndeki Yeri – Yasin Yılmaz

Yorum yapın