Barış Kelimesinin Terim Anlamı Nedir? İslami ve Hukuki Açıdan Barışın Terim Anlamı Nedir?

Barış kelimesi terim olarak silm, zahir ve batın bütün hastalık ve musibetlerden uzak olmak, onlardan kurtulmak demektir.

Kur’an’da, dostluğu engelleyen iki düşman olarak nitelendirilen şeytan ve nefisten kaynaklanan öfke, kin, kibir vs. gibi her türlü kötülükten korunarak ve kurtularak iç huzuru, barışı, emniyeti ve kurtuluşa erme halini temsil eden bir kavramdır. Ancak İslam, söz konusu anlamlar içerisinde özellikle barış manasını ön plana çıkarmaktadır.

Barış Kelimesinin Terim Anlamı Nedir İslami ve Hukuki Açıdan Barışın Terim Anlamı Nedir

İslam (barış), silahlı iki grup arasındaki savaşın zıt anlamı olarak barıştan ziyade, içsel huzur ve emniyet ile birlikte hayatın her katmanında olması gereken barış halini ve formunu ifade eden bir anlama sahiptir. Yine bir başka yoruma göre İslam, barış ve selamet demektir.

İslam, Allah’a boyun eğmek ve ihlâs demek olduğu gibi, buna dayanmakla da selamete girmek manasını ifade ediyor. Şu halde İslam’ın manası, dünya ve ahirette, barış ve selamete girmek demek olduğu gibi iman ile bütün insanlar, İslam’ın kemaline davet olunuyor.

Hukukî açıdan terim anlamı ise insanlar arasındaki nefreti gidermek ve onları barıştırmak, uzlaştırmak anlamındadır. Barışmak, iki muharip tarafın aralarındaki savaşa son verip, bir anlaşma yapmaları demektir.

 

Kaynakça: FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi – Barış’ın İslam’ın Temel Kaynakları ve İslam Tarihi’ndeki Yeri – Yasin Yılmaz

Yorum yapın