Besinlerin Kimyasal Sindirimi Nasıl Olmaktadır?

Besinler sindirim kanalında, sindirim organlarının ve sindirime yardım­cı olan bezlerin etkisiyle hem fiziksel hem kimyasal sindirime uğrar. Fiziksel sindirim polimer yapılı olan karbonhidrat, protein ve yağların sindirilme yüzeylerini arttırırken kimyasal sindirim, polimerlerin enzim ve su yardımıyla hidrolize edilerek monomerlerine dönüşmesini sağlar. Kimyasal sindirim ağızda başlar.

Yemek borusu, besinlerin mideye ulaşmasını sağlayan geçit bölgesidir ve burada sindirim görülmez. Mide ve ince bağırsağa ulaşan besin­ler, buralarda tek yönlü enzimatik tepkimelere uğrayarak yapı taşlarına ayrıştırılır.

a- Karbonhidratların Sindirimi

Karbonhidratların sindirimi; ağızda başlar, ince bağırsakta sonlanır. Ni­şasta ve glikojen polisakkaritleri, tükürükte bulunan amilaz enzimiyle daha küçük polisakkaritlere (dekstrine) ve maltoza parçalanır.

amilaz

Ağızda sindirilemeyen nişasta ve glikojen; ince bağırsakta, pankreas­tan salgılanan amilaz enzimleriyle daha küçük polisakkaritlere (dekstrine) ve maltoza parçalanır. Kimüsün gelişiyle ince bağırsak epitel hücreleri uyarılarak; maltaz, sükraz, laktaz ve dekstrinaz enzimlerini içeren bağırsak öz suyu salgılanır.

maltaz, sükraz, laktaz ve dekstrinaz

b- Proteinlerin Sindirimi

Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Pro­teinler, midede pepsin enzimi ile küçük polipeptitlere ayrılır.

Proteinlerin Sindirimi

Pankreas, duodenum boşluğuna inaktif hâldeki protein sindiren en­zimleri salgılar. Bağırsak epitelindeki enterokinaz isimli enzim, inaktif hâldeki tripsinojen enzimini aktif tripsin enzimine dönüştürür. Daha sonra tripsin, kimotripsinojen ve prokarboksipeptidaz enzimlerini aktifleştirir. Tripsin ve kimotripsin, polipeptitleri küçük polipeptitlere dönüştürür. Karboksipeptidaz, küçük polipeptitleri küçük peptitlere dönüştürür.

Karboksipeptidaz

İnce bağırsak epitelinden salgılanan aminopeptidaz ve dipeptidaz enzimleri ile pankreastan ve ince bağırsak epitelinden salgılanan kar-boksipeptidaz küçük polipeptitleri amino asitlere dönüştürür.

Dipeptidaz

c- Yağların Sindirimi

Besinlerde bulunan yağlar, ince bağırsağa kadar sindirilmeden gelir. İnce bağırsakta safra tuzları tarafından fiziksel sindirime uğratılarak küçük yağ damlacıkları hâline getirilir. Ardından pankreasın lipaz enzi­mi sayesinde gliserol, yağ asitlerine dönüştürülür.

lipaz

d- Nükleik Asitlerin Sindirimi

Nükleik asitlerin sindirimi pankreastan salgılanan nükleaz enzimi tara­fından ince bağırsakta gerçekleştirilir. DNA ve RNA, pankreas nükleazı ile nükleotitlere ayrılır. Oluşan nükleotitler, ince bağırsak epitel hücre­lerinden salgılanan nükleotidaz enzimlerinin etkisiyle azotlu organik bazlara, şekerlere ve fosfatlara ayrıştırılır.

nükleotidaz

Karbonhidrat, protein, yağ ve nükleik asitlerin insan sindirim siste­minde kimyasal sindirimi ve izlediği sindirim yolunu aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İnsan Sindirim Sisteminde Besinlerin Kimyasal Sindirimi

İnsan Sindirim Sisteminde Besinlerin Kimyasal Sindirimi
İnsan Sindirim Sisteminde Besinlerin Kimyasal Sindirimi

Sindirim Sistemi Nedir?

Yorum yapın