Bitkilerin Günlük Hayatımızdaki Yeri Nedir?

Bitkiler ekosistemin sürdürülebilirliği için gereklidir. Fotosentetik canlılar güneşten gelen enerjinin yeryüzünde tutulmasını ve besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktarılmasını sağlar. Bu canlılar fotosentez ile karbondioksit özümlemesi yaparak besin üretirken aynı zamanda suyun fotolizi ile de oksijen üretir.

Bunun sonucunda yeryüzündeki madde döngüsünü gerçek­leştirir, atmosferdeki karbondioksit ile oksijen dengesini korur. Verimli toprakların su, rüzgâr vb. etkiler sonucunda erozyonla kaybolmasını önler. Gıda sanayinde, eczacılıkta, mobilya ve dekorasyon işlerinde kullanılır.

Pamuk ve keten gibi bitkilerin dokuma ve tekstil sanayinde önemi büyüktür. Eterik yağ üreten birçok bitki, esans ve parfüm üretiminde kullanılır. Yağlı bitki tohumlarından elde edilen yağlar ile biyodizel üretilir. Bütün bitkiler kök, gövde, yaprak, meyve ve tohum gibi kısımları ile canlılara barınak oluşturur.

Süs bitkileri yaşanılan çevrenin güzelleştirilmesinde kullanılır. Bitkilerin kök, gövde, yaprak, meyve ve tohum gibi kısımları, bitkilerle beslenen tüm canlılar için besin kaynağıdır. Daha kısa sürede daha fazla ürün elde etmek için kullanılan bitki hormonları, sağlığa ve ekonomiye uzun vadede yarardan çok zarar getirmektedir.

Yorum yapın