Bitkisel Organlar – Gövdenin Görevleri Nelerdir?

Gövde, kök ile yaprak arasında kalan sürgün sistemi bölümüdür. Görevleri; yaprak, çiçek, yan dallar vb. kısımları taşımak, kökler ile alınan su ve minerallerin en uçtaki yapraklara kadar iletilmesini sağlamak ve fotosentez sonucu sen- tezlenen besini bitkinin diğer organlarına iletmektir. İletim demetleri gövdede iyi gelişmiştir.

Yapraklarla beraber genç bitkilerin klorofil taşıyan gövdeleri de fotosentez yapar. Ayrıca bazı bitkilerin gövdeleri depolama, tırmanma, eşeysiz üreme vb. görevleri yapabilmek için özelleşmiştir.

Gövdenin boyca büyümesi ve yeni dokuların oluşması, tepe tomurcuğundaki uç meristemin bölünmesi ile gerçek­leşir. Tepe tomurcuğunu koruyucu pullar kuşatmıştır. Mevsim koşullarının uygun olduğu ilkbaharda tepe tomurcuğunu koruyan pullar dökülür ve bitkide boyca uzama başlar. Bitkinin boyca uzaması, güneş ışığından daha çok yararlanmasını sağlar.

Bitkinin gövdesi üzerinde yaprağın çıktığı yere nodyum (düğüm) denir. İki nodyum arasında kalan bölgeye de internodyum (düğümler arası bölge) denir. Her bir yaprağın gövdeye bağlandığı, bir açı oluşturan bölgede bir yanal tomurcuk (koltukaltı tomurcuğu) bulunur. Yanal tomurcuklar, nodyumlar üzerinde oluşan tomurcuk­lardır ve yanal sürgün oluşturabilen yapıdır. Yanal tomurcukta bulunan meristemlerin bölünmesiyle göv­dede yaprak taşıyan yapılar oluşur.

Bu yanal sürgün yapısı dal olarak isimlendirilir: Sonbahar başlarında, nodyumda bulunan yapraklar dökü­lür ve burada bir iz oluşur. Bu, yap­rak izidir. Tepe tomurcuğu, bir yıl büyüdükten sonra koruyucu pullarla yeniden kaplanır. Bu oluşan pulların izleri, tomurcuk izi olarak halkalar şeklinde gözlenebilir. İki tomurcuk izi arasındaki boyca uzama bölgesi bir yıllık boyuna uzama bölgesini oluşturur.

Gövdede bulunan yapılar ve büyüme noktaları
Gövdede bulunan yapılar ve büyüme noktaları

Bitki sürgün ucunun zarar görmesi durumunda yanal tomurcuklar büyümeye başlar. Büyüme sonu­cunda yanal sürgün yapısı olan yeni bir dal oluşur. Budanmış ağaç, çalı ve üst kısımları koparılmış ev bitkilerinin boyca uzamayıp çalımsı görünüm alma­sının nedeni budur.

Genel olarak iki tip gövde vardır. Bunlar otsu göv­de ve odunsu gövdedir. Otsu gövdeler; odun ve kabuk bulundurmayan tek yıllık bitkilerdir. Bu gövdelerde büyüme sadece boyuna gerçekleşir. Tek çenekli bit­kiler ile bazı çift çenekli bitkiler, otsu gövde yapısın­dadır. Buğday, lale, zambak, mısır, çim otsu gövde yapısına sahip bitkilerdir.

Buğdaygillerde otsu gövdeler
Buğdaygillerde otsu gövdeler

Odunsu göv­deler ise kalın yapılıdır ve koruyucu bir kabuk bulun­durur. Çift çeneklilerin çoğunda odunsu gövde vardır. Odunsu gövdeli bitkilerde hem enine hem de boyuna büyüme görülür. Enine büyüme sonucunda gövdede yaş halkaları meydana gelir. Ağaçlar odunsu gövdeye sahip bitkilere örnektir.

Çamgillerde odunsu gövdeler
Çamgillerde odunsu gövdeler

İletim demetlerinin gövdedeki durumuna göre tek çenekli ve çift çenekli bitkilerde farklılık­lar bulunur. Tek çenekli bitkilerin gövdesinde iletim demetleri dağınık hâldedir. Kambiyum yapısı bulun­mayan bu bitkiler enine büyüyemezler. Korteks ve öz bölümleri de bulunmaz.

Çift çenekli bitkilerin gövde­sinde ise iletim demeti kambiyum etrafında düzenli olarak sıralanmıştır. Kambiyumun dış kısmında floem, iç kısmında ise ksilem bulunur. Kambiyum enine bü­yümeyi sağlar. Çift çeneklilerde korteks ve öz bölgesi bulunur.

Gövde enine kesiti (x400)
Gövde enine kesiti (x400)

Yorum yapın