Çiçekli Bitkilerin Temel Kısımları – Bitkisel Dokular ve Bitkisel Organlar

Bitkiler, yeryüzünün temel üreticileridir. Canlılar, yaşamlarını sürdürebilmek için doğrudan ya da dolaylı olarak bitkilere bağımlıdır. Bitkiler; oksijen, besin gibi maddelerin üretilmesi, yeryüzündeki ısının kontrol edilmesi, atmos­ferdeki gaz dengesinin korunmasında görev alır.

Ayrıca bitkiler, pek çok canlı için barınak görevi görür. Çiçekli bitkilerde kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organlar bulunur. Bu organlar bitkinin yaşadığı ortama uyum sağlayacak şekilde gelişmiştir.

Çiçekli Bitkilerin Temel Kısımları

Bitkiler kök ve sürgün olmak üzere iki temel sis­temden oluşmuştur. Bitkiler temel ihti­yaçlarını toprak, hava ve sudan karşılar.

Bitkinin temel kısımları
Bitkinin temel kısımları

Kök sistemi, bitkinin toprak altı kısmını oluşturur ve bitkiyi toprağa bağlar. Su ve minerallerin topraktan alınmasını sağlar. Ayrıca kök bazı bitkilerde fotosentez ürünü olan besinlerin depolanmasında da görev alır. Sürgün sistemi ise bitkinin toprak üs­tünde bulunan, hava ile temas eden kısmıdır. Sürgün sistemi gövde, yapraklar, çiçekler ve meyvelerden oluşur.

Gövde, kök ile yapraklar arasında bulunur ve madde iletimini sağlar. Yapraklar çoğunlukla fotosentez olayında, terlemede ve gaz alışverişinde görev alır. Çi­çekler üremeyi, meyveler tohumun korunması ve yayılmasını sağ­lar. Kökler sürgün sisteminden gelecek besine ihtiyaç duyar. Sürgün sisteminin de kökten gelecek su ve minerallere ihtiyacı vardır.

I) Bitkisel Dokular

Bitkiler; sistem, organ, doku ve hücre organizas­yonu gösteren canlılardır. Hayvanlarda olduğu gibi bitkiler de farklı dokulardan meydana gelmiştir. Bir veya birden fazla tipteki hücreden oluşmuş, özel bir iş­lev gerçekleştiren hücreler grubuna doku denir. Bitkisel dokular bitki hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.

Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi organlarında farklı dokular bu­lunur. Bitkilerde bulunan dokular örtü doku, temel doku, iletim doku ve meristem dokudur. Meristem doku bitkinin sınırsız büyümesini sağ­layan ve doku sisteminin öncül hücrelerini üreten dokudur. Bitkilerin organlarında yer alan temel doku, iletim doku ve örtü doku ise meristem dokunun farklılaşmasıyla meydana gelmiştir.

Bitkide temel doku, örtü doku ve iletim doku
Bitkide temel doku, örtü doku ve iletim doku
  1. Örtü Doku
  2. Temel Doku
  3. İletim Doku
  4. Meristem Doku

II) Bitkisel Organlar

Bitkiler üç temel organa sahiptir. Bunlar kök, gövde ve yapraklardır. Gövde ve yapraklar bitkinin sürgün sistemi içinde, kök ise bitkinin kök sistemi içinde yer alır.

  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak

Yorum yapın