Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Üreme Sisteminin Sağlığının Korunması

Üreme sisteminin sağlığı, sadece işlevlerinin ve sürecin değil bunlara ek olarak fiziksel ve zihinsel yönleriyle de sağlıklı olmasını ifade eder. Cinsel yollarla bulaşan hastalıklar, üreme sistemi sağlığını olumsuz etkiler. Bulaşma ihtimali yüksek olan cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında genital siğil (HPV), frengi (sifiliz), bel soğukluğu, hepatit B, AIDS gösterilebilir.

Genital siğil; genital bölgede görülen, HPV (Human Papilloma Virus) adlı virüse bağlı olarak cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. HPV’nin dü­şük riskli olan tipleri siğillere neden olurken yüksek riskli olanlar rahim ağzı kanserine (serviks kanseri) neden olabilmektedir. Virüse özel bir tedavi şekli bulunmamaktadır.

HPV’nin dört tipine karşı, cinsel teması olmamış olanlarda aşı uygulaması yapılmaktadır. Cinsel yaşamı baş­lamış olan kadınlarda farklı HPV tipleri bulaşmış olabileceğinden aşı koruyucu olmasına rağmen cinsel teması olmamış kişilere göre aşının koruyuculuğu daha azdır. Ancak her iki durumda da aşı tamamıyla koruyucu olamamaktadır.

Frengi (Sifiliz), Treponema pallidum (Treponema pallidum) bakterisi­nin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Aynı zamanda kan veya plasenta yoluyla anneden çocuğa bulaşabilir. Belirtileri; vücutta ortaya çıkan döküntüler, genital bölgede yaralar, ağız içinde beyaz ka­barık lezyonlar olarak görülür. Hastalık ilerledikçe vücutta farklı rahat­sızlıkların da ortaya çıkma riski de artmaktadır. Tedavisi erken teşhise bağlı olarak değişmektedir.

Bel soğukluğu (Gonore), Neisseria gonorrhoeae (Nayzera gonore) bakterisinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Belirti olarak idrardan sonra yanma ve karın bölgesinde ağrı görülür.

Gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde yeterince ve doğru bilgilenmeme sonucunda HIV/AIDS, hepatit B, bel soğukluğu, frengi gibi rahatsız­lıklara yakalanma, bu hastalıkların farkında olmama, tedavi olmama/olamama, çok genç ya da geç yaşta ebeveyn olma, nitelikli sağlık hiz­metlerinden yararlanmama/yararlanamama gibi durumlar, üreme sis­teminin sağlığını bozmaktadır.

Herkes anayasamızca yaşama, bilgi edinme, güvende olma, güven duyma, mahremiyet, gizlilik, onurun korunması, hizmette süreklilik, görüş bildirme haklarına sahiptir ve bu doğrultuda sağlık hizmet bi­rimlerinden bu hizmetleri talep etmelidir.

Ayrıca ülkemizde bu taleplere ulaşmayı kolaylaştırmak ve bu hakkın kullanılmasını sağlamak ama­cıyla kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek bireylere psikolojik veya tıbbî rehabilitasyon hizmetleri sunmaktadır.

Yorum yapın