Çoğul Gebelikler – Tek Yumurta İkizliği ve Çift Yumurta İkizliği Nedir Nasıl Oluşur?

İkizlik, en sık rastlanan çoğul gebelik türüdür. Tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri şeklinde olabilmektedir. Tek yumurta ikizliğinde; yumurtlama ve döllenme olayları normal olarak gerçekleşir ve rahime tek bir zigot gömülür.

Embriyonun erken gelişim dönemlerinde farklı aşamalarda hücreler birbirinden ayrılarak iki embriyo oluşturur. Geli­şen embriyolardan oluşan ikizlerin genetik yapıları aynı olduğundan cinsiyet ve kan grupları aynıdır. Bu kardeşler doku transplantasyonuna uygundur.

Tek yumurta ikizliğinin oluşma şekilleri
Tek yumurta ikizliğinin oluşma şekilleri

Çift yumurta ikizlerinde; aynı veya farklı yumurtalıkta eş zamanlı olarak foliküller gelişir. Yumurtlama ile iki adet oosit yumurta kanalına bırakılır. Bu oositler ayrı ayrı döllenir ve rahime ulaştıklarında ikisi de buraya gö­mülür. Bu tür ikizlikte sadece kardeş benzerliği görülür. Cinsiyetleri ve kan grupları farklı olabilir. Bu kardeşler doku transplan­tasyonu için uygun değildir.

Çoğul gebelikler ikizlik dışında üçüz, dördüz, beşiz vb. şeklinde de görülebilir. Bu gebeliklerde genellikle fetüs sayısı arttıkça anne ve be­beğin sağlığı olumsuz etkilenebilmektedir. Bu durum bebeklerin dü­şük kiloda doğmasına, bazı gelişim sorunlarına hatta ölümlerine sebep olabilmektedir.

Bilgi Notu

Doku transplantasyonu: Herhan­gi bir doku veya organın tedavi ama­cıyla hastaya nakledilmesidir. Bazı durumlarda nakledilen organ ya da dokular bağışıklık sistemi nedeniyle reddedilebilir. Çünkü alıcı, nakledilen dokuya karşı bağışıklık yanıtı geliş­tirmiştir. Tek yumurta ikizlerinde ya­pılan transplantasyonlarda doku reddi gelişmez.

Çift yumurta ikizliğinin oluşması
Çift yumurta ikizliğinin oluşması

Yorum yapın