Fotosentez ile Kemosentez Olayının Ortak Yönleri ve Farkları Nelerdir?

Fotosentez ile kemosentez olayının ortak yönleri ve farkları tablo halinde aşağıda yer almaktadır.

Fotosentez ile Kemosentez Olayının Ortak Yönleri Nelerdir?

İnorganik maddeden organik madde üretilir.
Karbon kaynağı olarak CO2 kullanılır.
Oksijen üretilir.
ATP sentezlenir.
Enzimatik tepkimelerdir.
ETS görev yapar.
Oksijensiz ortamda gerçekleşebilir.

Fotosentez ile Kemosentez Olayının Ortak Yönleri ve Farkları Nelerdir.

Fotosentez ile Kemosentez Olayının Farklı Yönleri Nelerdir?

Fotosentez

Kemosentez

Klorofil bulunmalıdır.Klorofile gerek yoktur.
Prokaryot ve ökaryotlarda görülür.Prokaryotların bazılarında görülür.
Işık enerjisi kullanılır.Kimyasal enerji kullanılır.
Hidrojen kaynağı H2S, H2O, H2‘dir.Hidrojen kaynağı H2O’dur.
Gündüz gerçekleşir.Hem gündüz hem gece gerçekleşir.
Atmosfere O2 verilebilir.Atmosfere O2 verilmez.

Yorum yapın