Gençlik İçeceği Kefirin Faydaları

İnsanların çeşitli besinler tüketerek dertlerine şifa bulma umutları hep var olmuştur. Bu besinlerden biri de kefir­dir. Araştırmalar kefirin anavatanının Kafkasya olduğunu ve bu bölgede “gençlik içeceği” olarak bilindiğini göstermektedir. Kafkasya’da sindirim bozukluğu, kanser, tüberküloz gibi hastalıklara fazla rastlanmamaktadır. Hatta bu bölgede insan ömrünün 110-130 seneye kadar ulaştığı gözlenmektedir. Bu durum bilim insan­larının dikkatini çekmiş ve onları kefir üzerine araştırmalar yapmaya yön­lendirmiştir.

Kefir tanelerinin belirgin şekilleri yok­tur. Kefir taneleri kefiran adı verilen ve suda çözülmeyen bir polisakkaritten oluşmuşlardır. Kefiranın eşit miktarda glikoz, galaktoz içerdiği ve kanser önleyici etkiye sahip olduğu belirtilmektedir.

Gençlik İçeceği ‘‘Kefir’’

Kefir; kefir tanelerinin, inek, koyun, keçi ya da atın sütüne katılmasıyla elde edilen alkol ve asit fermantas­yonuyla meydana gelmiş, ekşi ve köpüklü fermente bir süt içeceğidir. Fermantasyondan sonra taneler tek­rar kullanılabilir hâle gelir. Mayalanma sırasında B1, B2 ve B12 vitaminlerinde belirgin bir artış olduğu gözlenmiştir. Mayalanan kefir içeceğine, meyve katılarak tüketilebildiği gibi sos olarak ve çorbalara katılarak da tüketilebilmektedir.

Kefir tanelerinde bulunan mikroorga­nizma türü ve sayıları, tanelerin oriji­nine göre değişmektedir. Genellikle laktobasil türleri, laktokok türleri, bazı streptokok türleri ile birlikte laktozu fermente eden ve edemeyen maya türlerini de içerir. Kefirin bileşimi ve kimyasal özellikleri; kullanılan sütün niteliklerine, mayalanma süresine ve korunduğu ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Kefir’

Kefir, besin değeri yüksek bir içecek­tir. Fermente süt ürünleri tüketiminin bağırsaktaki yararlı mikroorganizma­ların sayısını artırdığı, bağırsak şikâyetlerini azalttığı, mide ve pankreas salgılarını arttırarak sindirimi desteklediği bilinmek­tedir. Yapılan çalışmalar, kefir­deki karbondioksitin, sindirimi ve B grubu vitaminleri sentezi­ni kolaylaştırdığını göstermiş­tir. Sinir sistemi üzerinde etkili olan esansiyel amino asitlerden triptofan ile kalsiyum, magnez­yum ve fosfor minerallerini bol miktarda içerir.

İshal, böbrek hastalıkları, safra bozuklukla­rı, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar, iştahsızlık, uykusuzluk, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları­nın çözümüne katkı sağladığı, bağırsak hastalıklarına neden olan Candida (kandida) gibi mantar­lardan koruduğu bilinmektedir. Kefir, bağışıklık sistemini güçlendirici ve kanser önleyici etkileriyle de dikkat­leri üzerine toplamıştır. Düzenli olarak tüketildiğinde kolesterolü düşürdüğü, metabolizmayı düzenleyerek kara­ciğer, safra, böbrek ve kan dolaşımı üzerine olumlu etkilerinin artarak de­vam ettiği görülmüştür.

Kolaylıkla sin- dirilebilen besleyici bir gıda olduğun­dan çocuklar, enfeksiyonlu hastalar, hamile bayanlar, yaşlılar, kabızlık ve diğer sindirim problemleri çeken in­sanlar için ideal bir içecektir. Ciddi bir hastalık geçirmiş ve antibiyotik tedavisine maruz kalmış kişilerde ba­ğırsak florasının düzelmesi açısından kefir tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Yoğurt gibi ev ortamında kolaylıkla mayalanıp hazırlanabilen kefir, en de­ğerli sağlık kaynaklarından biridir.

[Kaynak: Yüksekdağ, Z. N., Beyatlı, Y. (2003). Kefir Mikroflorası ile Laktik Asit Bakterilerinin Metabolik, Antimik- robiyal ve Genetik Özellikleri.eskisite. mikrobiyoloji.org/pdfler/702030203. pdf adresinden elde edildi. Karatepe, P., Yalçın, H. (2014). Kefirli Sağlık.dergipark.gov.tr/download/ article-file/89230 adresinden elde edildi. Düzenlenmiştir. meb]

Yorum yapın