Göz Kusurları Nelerdir?

Doğuştan gelen veya sonradan çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bazı göz kusurları, görüntünün retina üzerine tam düşmesini engeller. Bu durumda net görüntü sağlanamaz.

Miyopi, göz küresinin önden arkaya doğru çapının uzun olması veya göz merceğinin normalden daha şişkin olması durumunda ortaya çı­kan göz kusurudur. Görüntü, retinanın önüne düştüğü için uzak nes­neler net görülemez. Bu görme kusuru, kalın kenarlı merceklerle düzeltilebilir.

Hipermetropi, göz küresi çapının normalden kısa olması veya göz merceğinin normalden ince olması nedeniyle görüntünün retinanın arkasına düşmesi durumudur. Yakını iyi görememe sorunu olan hipermetropi, ince kenarlı merceklerle düzeltilebilir.

Astigmatizm, kornea veya göz merceğindeki şekil bozuklukları sonu­cunda ışık farklı açılarda kırılır ve retina üzerine dağınık düşer. Retina üzerine dağınık düşen ışınlar nedeniyle net görüntü oluşmaz. Bu göz kusuru, iç içe geçmiş farklı kırma indisine sahip iki mercekten oluşan silindirik mercekle düzeltilebilir.

Göz kusurları miyopi (a), hipermetropi (b), astigmatizm (c)
Göz kusurları miyopi (a), hipermetropi (b), astigmatizm (c)

Presbitlik, yaşlanmaya bağlı olarak mercek esnekliğinin yitirilmesi so­nucu ışığın az kırılması ile oluşan göz hastalığıdır. Görüntü retinanın arkasına düşer. İnce kenarlı mercek kullanılarak düzeltilir. Bu göz ku­surunda, yakını net görememe problemi yaşanır.

Glokom (Göz tansiyonu), göz içi basıncının görme sinirini tahrip ede­cek boyutlara yükselmesiyle meydana gelen görme kaybı hastalığıdır. Normalde gözde göz sıvısı devamlı olarak üretilir ve dengeli bir şekilde sıvının fazlası göz kanalları aracılığıyla atılır. Böylece göz içi sıvı basıncı normal sınırlar içinde tutulur. Göz sıvısının boşaltılmasını sağlayan ka­nallarda bir tıkanıklık meydana gelirse gözün iç basıncı artar. Glokom tedavi edilemezse görme kayıplarına neden olur.

İbn Heysem; gözün yapısını, görmenin nasıl gerçekleştiğini, görme bozukluklarının nedenlerini bugünkü bilgilere çok yakın biçimde açıklamıştır. Görme olayının fiziksel ve cisimlerden göze ulaşan ışınlar yar­dımıyla oluştuğunu matematiksel ispatlarla ortaya koymuştur.

İbn Heysem ve O’nun karanlık oda buluşu Newton’dan (1642-1727) 600 yıl önce ışığın düz hatlarla hareket et­tiğini ilk kez ispat etmiştir. İbn Hey- sem’in ‘el-beytü’l-muzlim’i yani ka­ranlık odası (Latince camera obscura) bugünkü fotoğraf makinelerinin ilk prototipiydi. Karanlık oda tabiri, eserle­ri çevrilince Batı’ya geçmişti. Çalışma­sının temeli aydınlık bir cisimden gelip küçük bir delikten karanlık bir odanın içine giren ışınların duvara yansımasıy­la oluşan görüntünün baş aşağı olması esasına dayanıyordu.

Göz sağlığının korunması için gözler temiz tutulmalıdır. Başkalarına ait makyaj malzemeleri, gözlük ve lensler kullanılmamalıdır. Gözler aşırı ışıktan korunmalı ve fazla yorulmamalıdır. Gözdeki reseptörlerin uyarıl­masında etkili olan A vitamini içeren besinler bolca tüketilmelidir.

Yorum yapın