İbn Heysem Modern Optik Biliminin Kurucusu

İbn Heysem, modern optik biliminin kurucusudur. Gözün çeşitli kısımlarını, bunlar arasındaki ilişkiyi ve görme olayının nasıl gerçekleştiğini açıkla­mıştır. Işığın kırılma ve yansımasının, mercekler aracılığıyla odaklan­masının, atmosferde uğradığı kırınımın ve gezegenlerin ufka yakınken daha büyük görünmesinin nedenleri üzerine araştırmalar yapmıştır.

Gökkuşağı, parabolik ve küresel aynalar, iki gözle görme olgusu hak­kında bilgi vermiştir. Işığın görülen cisimden, göze ulaşan ışınlardan oluştuğunu öne sürerek görme olayını ilk kez doğru biçimde açıklayan bilgindir. Onun bu görüşü, ışığın gözden çıkan ve görülen cisme değ­diğinde görme duyusunu doğuran ışınlardan oluştuğunu öngören Pythagoras (Pitagoras) varsayımının terk edilmesinde ana etken olmuştur.

İbn Heysem, temsilî resmi (965-1039)
İbn Heysem

Işığın doğasını anlamak için modern bilimsel yöntemleri uyguladığın­dan ilk modern bilim insanı olarak tanınmıştır. İbn Heysem kontrollü deneyler tasarlamış, gözlemler yapmış, kuramlar geliştirmiştir. Çalış­malarının ve kuramlarının bir kısmı yedi ciltlik Kitâb el-Menâzır’da (Görüntüler Kitabı) toplanmış­tır. Kitâb el-Menâzır, De Aspectibus (De Aspektibus) ismiyle Latinceye de çevrilmiştir. (Düzenlenmiştir. Bilim ve Teknik Dergisi, Mayıs 2010, MEB)

Yorum yapın