Işıklı İşaret Cihazları – Trafik Lambası Işıklarının Anlamları Nedir?

Işıklı İşaret Cihazları Trafiği düzenlemede kullanılan cihazlar­dır. Bu cihazlar ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir elle kumanda edilebilir veya otomatik olabilir. Işıklı işaret cihazlarının üzerinde çeşitli renk, sembol ve yazılar bulunur. Işık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan bu tertibatta belirli yanma süreleri bulunur.

Trafiğin güvenle akışını sağlamak, araçların ve yayaların yolu sırayla kullanmalarını düzenle­mek amacıyla tesis edilen ışıkların anlamları şöyledir:

Kırmızı, sarı ve yeşil ışıklı işaret cihazları
Kırmızı, sarı ve yeşil ışıklı işaret cihazları

Kırmızı Işık: Yolun trafiğe kapalı olduğunu ve mutlak bir duruş yapılmasını bildirir. Bu ışık yan­makta iken aksine bir işaret yoksa hiçbir yöne hare­ket edilemez.

Sarı Işık: İkaz anlamında olup yanış sırası­na göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üze­re olduğunu gösterir. Yeşil ışıktan sonra yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Bu ışık yandığında ışıklı geçiş noktasına emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden du­rulur.

Kırmızı ışıkla birlikte yanması, yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Bu hâl, beklemekte olan sürücülerin harekete hazırlanması gerektiğini gösterir.

Yeşil Işık: Yolun trafiğe açık olduğunu gös­terir. Bu ışık yanmakta iken durmadan geçilir. Kav­şakta doğrultu değiştirilecek ise dönüş manevrası­na başlanır ve trafik kurallarına uyulmak suretiyle hareket edilir.

Yaya simgeli kırmızı ışık, yeşil ışık ve aralıklı yanıp sönen sarı ışık
Yaya simgeli kırmızı ışık, yeşil ışık ve aralıklı yanıp sönen sarı ışık

Yaya Simgeli (Figür) Kırmızı Işık: Yolun ya­yalara kapalı olduğunu gösterir. Bu ışık yanmakta iken yayaların taşıt yoluna girmelerinin yasak oldu­ğunu bildirir (Görsel 2.13).

Yaya Simgeli Yeşil Işık: Yolun yayalara açık olduğunu gösterir. Bu ışık yanmakta iken yayaların karşıya geçmek üzere taşıt yoluna girebileceklerini bildirir (Görsel 2.14).

Aralıklı (Fasıla) Yanıp Sönen Sarı Işık: İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilme­sini bildirir.

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, Işıklı oklar
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, Işıklı oklar

Aralıklı Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Dur İşareti levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesi gerektiğini bildirir.

Işıklı Oklar: Dönüşleri düzenlemek maksadıyla tesis edilir. Bu ışığın bulunduğu yerlerde ok yönüne dönüş yapacak sürücüler, oklu ışığın yeşil yanmasını beklerler.

Sesli veya Yazılı Işıklar: Araç trafiğine göre ya­yaların hareketlerini düzenleyen ışıklar olup sesli veya yazılı iletiye göre hareket edilmesini gerektirir.

Sesli ve yazılı ışıklar
Sesli ve yazılı ışıklar

İlk Trajik Lambası

Trajik lambası, 7 metre yüksekliğindeki demir kolonlar üzerinde ilk olarak Londra’nın parlamento alanına yerleştiril­miştir. 10 Aralık 1868 günü hizmete giren bu ilk trajik lambası, parlamenterlerin parlamento binasına daha güvenli ulaşabil­melerini kolaylaştırmak için düşünülmüştür.

İlk trajik lamba­sında kırmızı “DUR” ve yeşil “DİKKAT” anlamına geliyordu. Türkiye’de ise ilk trajik ışığı 1929 yılında İstanbul’da kullanıl­maya başlanmıştır.

İlk Trajik Lambası
İlk Trajik Lambası

Yorum yapın