İskelet Sistemi – Kemik Doku – Kol ve Bacak Kemikleri Sayısı

İskelet, insan vücudunun çatısını oluşturarak onun dik durmasını sağ­layan ve iç organları darbelerden koruyan yapıdır. İskeletin vücuda şekil verme, kaslara bağlanma yüzeyi oluşturma, kas ve eklemlerle birlikte vücut hareketini sağlama, kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineralleri depolama ve kemik iliğinde kan hücrelerini üretme görevleri de vardır.

İnsan iskeletini oluşturan kemikler
İnsan iskeletini oluşturan kemikler

Kemik Doku

İnsanda iskelet, embriyonik dönemin başlarında kıkırdak doku hâlindedir. İkinci aydan sonra başlayan kemikleşme, 25 yaşına kadar de­vam eder. Kemik doku, kemik hücreleri (osteosit) ve ara maddesinden (osein) oluşmuştur. Osteositler uzantılı hücrelerdir. Uzantıları, birbirleriyle ilişkili olmalarını sağlar. Oseinin organik kısmı protein yapıdaki kolajen liflerden; inorganik kısmı ise kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, kalsiyum florür, potasyum ve magnezyumdan meydana gelir.

Organik maddeler kemiğin esnek olmasını sağlar. Bir insanın bebeklikten yaşlı­lığa doğru organik madde oranı azalırken inorganik madde oranı artar ve kemikler daha fazla sertleştiği için kemiklerin kırılganlıkları artar. Onarım ve iyileşmeleri zorlaşır.

Kemik yapısı
Kemik yapısı

Osteosit hücreleri, osteoblast denilen genç kemik hücrelerinin olgun­laşmasıyla oluşur. Osteositler uzantılı hücreler olduğu için kemik ka­nalları içinde birbirine bağlanır. Osteositler, kemik doku içinde lakün adı verilen boşluklarda yer alır.

Kemik doku içinde, ayrıca osteoklast adı verilen hücreler de bulunur. Bunlar, kemik doku içinde kanallar açarak yıpranmış kemik doku hüc­relerinin yıkımını sağlayan hücrelerdir. Osteoklastlar tarafından yıkılan kemik doku hücrelerinin yerini osteoblastlardan farklılaşan yeni kemik hücreleri alır. Sürekli devam eden bu kemik yıkımı ve yapımı, kemiğin üzerine yerleşen kuvvetlerin ayarlanmasını ve kemiğin yeniden şekil­lenmesini sağlar.

Kemik yıkımı ve oluşumu
Kemik yıkımı ve oluşumu

Kemikleri dıştan saran zara periost denir. Periost, bağ dokudan mey­dana gelmiştir. Bol miktarda kan damarı, lenf damarı ve sinir taşır. Yeni kemik hücrelerinin oluşumunu, kemiğin enine büyümesini, yenilenme­sini ve kemik kırıklarının onarılmasını sağlar.Yetişkin bir insanın kemik analizi yapıldığında yaklaşık olarak kemik dokusunda %20 oranında su, %30 oranında organik madde, %50 oranında inorganik madde bulunur. İnorganik maddelerin çoğunluğu­nu kalsiyum, magnezyum ve fosforun oluşturduğu görülür.

Kemik Çeşitleri
Kemik Çeşitleri

Sert kemik doku; uzun kemiklerin gövdesinde, baş kısmındaki süngerimsi kemik doku üzerinde ve iskeleti oluşturan tüm kemiklerin dış yüzeyinde bulunur. Sert kemik doku, baskıya ve bükülmeye dayanık­lıdır. Enine kesitinde iç içe geçmiş halkalar şeklinde lamelli yapısı gözlenir. Lamellerin ortasında sinir şeritlerini ve kan damarlarını taşıyan havers kanalı bulunur.

Kemiğin ortasından geçen sarı kemik iliği kanalına parelel uzanan havers kanallarını birbirine bağlayan yan kanal­lara volkmann kanalı denir. Bu kanallarda sinirler ve kan damarları bulunur. Kemik dokusu hücreleri, kan damarlarından besin ve oksijen alırken atık ürünleri de aynı yolla kana verir.

Uzun kemik yapısı
Uzun kemik yapısı

Süngerimsi kemik doku, uzun kemiklerin uçlarında ve diğer kemikle­rin sert kemik dokusunun altında yer alır. Süngerimsi kemik doku gö­zenekli, ince ve düzensiz lamellerden oluşmuştur. Boşluklu yapısından dolayı hafif ancak baskıya dayanıklıdır. Kan hücrelerinin yapımını ger­çekleştiren kırmızı kemik iliğini içerir. Kırmızı kemik iliğinin içeriğinde kök hücre ve kan hücreleri (alyuvar, akyuvar ve trombosit hücreleri) bulunmaktadır.

Kırmızı kemik iliğindeki kök hücrelerin farklılaşması
Kırmızı kemik iliğindeki kök hücrelerin farklılaşması

Uzun kemik denildiğinde akla ön kol, dirsek, pazu, kaval, baldır, uyluk kemikleri gelmektedir. Kemiğin baş ve gövde kısımları arasında kıkır­dak doku yapısında epifiz plağı bulunur. Bu plak büyüme dönemle­rinde kemik boyunun uzamasını sağlar. Uzun kemiklerin gövdesinde yer alan kemik kanalında sarı kemik iliği yer alır. Uzun kemiklerin baş kısımları, süngerimsi kemik yapıdadır ve içindeki boşluk kırmızı kemik iliği ile doludur.

Sarı kemik iliği: Bol miktarda yağ damlacığı içerdiğinden sarı renktedir. Kök hücre ve bağışıklığı sağlayan bazı akyuvar çeşitlerini içerir.

Yassı kemikler, kalınlığı boy uzunluğundan az olan kemiklerdir. Ka­fatası, kürek, kalça ve kaburga kemikleri yassı kemiklerdendir. Bu kemiklerin en dışında periost, periostun altında sıkı kemik ve iç kısmında süngerimsi kemik bulunur.

Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunurken kırmızı kemik iliği tüm kemiklerde bulunur.

Kısa kemiklere, el ve ayak bileklerindeki kemikler örnektir. Boyu ve genişliği hemen hemen eşit olan kemiklerdir. Yapıları, yassı kemiklere benzer.

Düzensiz şekilli kemiklerin belirli bir şekli yoktur. Bazı yüz kemikleri ve omur kemikleri, bu tarz kemiklere örnek verilebilir. Yapıları yassı ve kısa kemiklere benzer.

İnsanda iskelet yapısı, eksen iskeleti (baş ve gövde iskeleti) ve üyeler iskeleti (kollar ve bacaklar) olmak üzere iki temel kısma ayrılır. Yetişkin bir insanda, iskelet yaklaşık 207 kemikten oluşmaktadır.

Eksen iskeletini oluşturan baş iskeletinde kafatası (8) ve yüz kemikleri (14) bulunur. Gövde iskeletinde ise omur (33), göğüs kemiği (1) ve ka­burga kemikleri (24) bulunur.

Kafatasını oluşturan yassı kemikler, oynamaz eklemlerle birbirine sı­kıca bağlanmıştır. Oluşturdukları korunaklı yapı, beynin darbelerden korunmasını sağlar. Alt çene kemiği şakak kemiklerine oynar eklem ile bağlı ve hareketlidir. Bu açıdan baş iskeletinde tek hareketli kemik, alt çene kemiğidir.

Omurga kemikleri; boyundan kuyruk sokumuna kadar devam eden, üst üste dizilmiş ve omur denilen 33 kemikten oluşmuştur. Omurlar arasındaki deliklerden oluşan kanala omurilik yerleşmiştir. Omurların yanlarında bulunan aralıklardan omurilik sinirleri çıkar. Omurlar arasın­da kıkırdak yapılı disk olarak adlandırılan ara yastıklar vardır. Omur­ganın; vücudun dik durması, omuriliğin korunması, kaburga ve iç or­ganların bağlanma yeri olması gibi görevleri bulunmaktadır.

En üsteki boyun omuruna atlas, atlasın altındaki ikinci omura ise ek­sen kemiği adı verilir. Eksen kemiğinin çıkıntısı, atlas kemiğinin içine yerleşmiştir. Bu biçimlenme, başın eksen kemiği etrafında rahatça ha­reket etmesini sağlar. Omurlar üst tarafta kafa kemiği, alt tarafta kalça kemikleri ve ortada kaburga kemikleri ile eklem yapar.

Kaburga kemikleri, göğüs bölgesini saran 12 çift yassı şekilli kemik­lerdir. Hepsi vücudun arkasında bir uçları ile sırt omurlarına eklem yapar. Önden ilk 7 çifti göğüs kemiğine eklem yapmıştır. 8, 9 ve 10. çiftler birbirine bağlandıktan sonra 7. kaburga kemiği ile eklemlenir.

Omurga kemikleri
Omurga kemikleri

11. ve 12. kaburga çiftlerinin ön uçları serbesttir (yüzen kaburgalar). Kalbi ve akciğeri çevreleyerek mekanik olarak korumak ve destek sağlamak, solunum sırasında diyaframa yardımcı olmak kaburgaların görevleri arasındadır.

Omuz kemeri, sağlı sollu iki köprücük kemiği ve iki adet kürek ke­miğinden oluşur. Köprücük kemiklerinin bir ucu, göğüs kemiğine bir eklemle bağlanır.

Kalça kemeri, kalça, oturga ve çatı kemiklerinin bir araya gelmesi ile oluşur. Kalça kemikleri, omurganın bitiminde bulunur ve omurganın sağrı adı verilen bölgesindeki omurlar ile birleşerek leğen kemiğini oluşturur. Üstte kuyruk sokumu kemiğiyle 2. ve 3. kuyruk omurları, iki yandan ilye kemiği, alttan çatı kemiği ve oturak kemiğiyle sınırlandırı­lan boşluğa leğen boşluğu ya da pelvis boşluğu adı verilir.

Üyeler iskeleti, kol ve bacak kemiklerinden oluşur. Üyeler iskeletinde, uzun ve kısa olmak üzere toplam 120 kemik bulunur. Kol ve bacağın her birinde otuzar kemik vardır.

Kol ve Bacak Kemikleri Sayısı

Kol kemikleriBacak kemikleri
Bulunduğu kısmın adıKemik sayısıBulunduğu kısmın adıKemik sayısı
El bilek kemikleri8Ayak bilek kemikleri7
El tarak kemikleri5Ayak tarak kemikleri5
El parmak kemikleri14Ayak parmak kemikleri14
Pazu kemiği1Baldır kemiği1
Ön kol kemiği1Kaval kemiği1
Dirsek kemiği1Diz kapağı kemiği1
Uyluk kemiği1

Kemik oluşumu ve gelişmesi için yapısındaki kalsiyum, fosfor ve po­tasyum gibi inorganik maddelerin kemikteki ve kandaki oranı arasında belli bir dengenin sağlanması gerekir. Bu dengeyi kalsitonin ve parathormon düzenler.

Kemiğin büyümesi gelişmesi üzerinde etkili olan hormon­ları “Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler” konusunda gör­düğünüzü hatırlamanız öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

Ayrıca büyüme ve gelişmede rol oynayan büyüme hormonu ve eşey­sel hormonlar da kemik oluşumu ve gelişmesi üzerinde etkilidir. C vi­tamini, kemik dokudaki kolajen liflerin üretimi için gereklidir. D vitamini, kalsiyum ve fosforun bağırsaklarda emilimini ve kemiklere geçişini hız­landırır. A vitamini, osteoblast ve osteoklastların etkileşimleri ve aktivi- teleri için gereklidir. Eksikliğinde kemiklerin büyüme hızı yavaşlar. A, C ve D vitamini bu sebeplerle kemik oluşumu ve gelişimi üzerinde etki­lidir. Bireyin genetik özellikleri, dengeli beslenmesi ve hareketli yaşam tarzı da kemiğin oluşumu ve gelişmesine etki eden faktörlerdendir.

–> İskelet Sistemi – Kıkırdak Doku ve Eklemler

Yorum yapın