Komünitede Süksesyon

Komünitelerin göze çarpan özelliklerinden biri, değişime uğramaları­dır. Buzul hareketleri, volkanik patlamalar gibi doğal olayların yanı sıra yangın, baraj yapımı, aşırı otlatma gibi insan müdahalesiyle komünitenin yapısı bozulabilir, baskın türler yok olabilir, canlılar göç edebilir.

Za­manla bunların yerine önce bir tür sonra başka türler baskın hâle gelir. Bir süre sonra türler komünitelerde kararlı bir şekilde varlığını sürdürür. Komünitelerdeki bu değişim süreci süksesyon adını alır.

Bir volkanik ada veya buzulların çekilmesiyle meydana gelen, topra­ğın henüz oluşmadığı ve yaşamın bulunmadığı bir ortamda, genellikle ilk görülen canlılar üretici ve tüketici prokaryotlar ve bir hücrelilerdir. Ardından liken ve yosunlar oluşmaya başlar. Zaman geçtikçe kayala­rın aşınması ve canlıların organik atıkları birikmeye başladıkça topra­ğın oluşumu başlar. Toprağın oluşmasının ardından sırasıyla ot, çalı, ağaçlar gelişim gösterir.

Yangınlar ve bazı yıkıcı faaliyetler sonucu komünitenin bozulduğu fakat toprağın sağlam kaldığı ortamlarda ise süksesyonu başlatan topraktaki mikroorganizmalardır. Toprakta bulu­nan mikroorganizmalar otsu bitkiler için toprağı uygun hâle getirdikten sonra ilk olarak otsu bitkiler veya ağaçsı çalılar yerleşir. Ardından böl­gede bu bitkilerin yerine orman ağaçları geçer.

Süksesyonun oluşumu
Süksesyonun oluşumu

Komünite Ekolojisi

Yorum yapın