Mısır Sanatı

Çölün ortasında can damarı gibi uzanan Nil Nehri, Mısır uygarlığının oluşmasını etkileyen temel faktörlerden birisidir. Nil Nehri insanların su ihtiyacını karşıladığı gibi taşıdığı alüvyonlarla verimli tarım alanlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu nedenle Nil Nehri çevresi tarih öncesinden günümüze kadar insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden olmuştur.

MISIR TARİHİ
MISIR TARİHİ

Günümüzden yaklaşık 6500 yıl öncesine dayanan Mısır uygarlığının ilk dönemleriyle ilgili yeterli bilgi ve belge yoktur. MÖ 3000’lere kadar çok sayıda küçük krallık ve hanedanın hüküm sürdüğü Mısır’da Kral Menes’in siyasi birliği sağlamasıyla Firavun denilen kralların yönetiminde; ilk yasalar, yazı, takvim, din, kültür ve sanat gibi etkinliklerle geleneksel Mısır uygarlığı doğmuştur.

Hammurabi Steli
Hammurabi Steli

Mısır uygarlığı tarihte siyasetten ekonomiye, bilimden sanata kadar farklı alanlarda birçok gelişmeye öncülük etmiştir. Tıpta cerrahi tekniklerin kullanılması, anıtsal piramit ve tapınakların yapımı, Güneş Takvimi’nin icadı, hiyeroglif yazısının kullanılması vb. gelişmeler bu uygarlığın dünya uygarlık tarihinde önemli bir yer edinmesinde etkili olmuştur. Bugün Mısır toprakları içinde yer alan bölge tarih boyunca İskender, Roma, Bizans gibi farklı imparatorlukların egemenliğine girmiştir.

Mısır tarihi Eski, Orta, Yeni ve Geç İmparatorluk dönemleri olmak üzere dört döneme ayrılmaktadır. Mısır sanatı da buna paralel olarak her dönemde farklı özellikler göstermektedir.

Mısır hiyeroglif alfabesi
Mısır hiyeroglif alfabesi

Yorum yapın