Mısırda Resim Sanatı

Duvar süslemesine düşkün olan Mısırlılarda resim sanatı ebedî, sürekli ve kutsal olanı ifade etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle tapınak ve mezar odalarının duvarları boyanmış, kabartmalar ve hiyeroglif yazılarla süslenmiştir.

Mısır resim sanatında daha çok tanrılara, dinsel törenlere ve gündelik hayata yönelik konular işlenmiştir. Resimlerde boğa, kedi, timsah, köpek, şahin gibi hayvanlar tanrısal güçlerle ilişki içinde tasvir edilmiş olup totem inanışlarından kalma sembollere çokça yer verilmiştir. İnsan biçiminde tasarlanan tanrıların hayvanlarla bağlantıları hayvan başlı ve insan vücutlu tasvirlere yol açmış ve bu çeşit tanrı tasvirleri Mısır duvar resimlerinde önemli bir yer tutmuştur.

Mısır resminde profilden çizilen bir soylu
Mısır resminde profilden çizilen bir soylu

Mısır resminin en karakteristik yanı üslup özellikleridir. Mısır resimle­rinde görülen figürler ve olaylar derinlik duygusunun ötesinde daima düz bir yüzey anlayışı içinde tasvir edilmiştir. Figürlere derinlik duygusu yaratacak herhangi bir hareket vermekten daima kaçınılmış; insan vücudu­nun resmedilmesinde bacaklar ve yüz tamamen profilden gösterilirken gövde, omuzlar ve gözler daima cepheden gösterilmiştir.

Mısırlı ressamlar başlangıçta fırça yerine saz ve kamış saplarını kullan­mışlardır. Resimlerde kök boyaları gibi doğal nesnelerin yanında dövül­müş emaye, is birikintileri gibi değişik maddelerin karışımından elde edilen boyalar ve çeşitli renkler kullanılmıştır.

Mısır resim sanatı örneği
Mısır resim sanatı örneği

Resimlerdeki boyutlar figürün ait olduğu dinsel ya da toplumsal değer­lere göre değişmektedir. Firavunlar ve tanrılar çoğunlukla öteki insan­lardan daha büyük gösterilmişlerdir. Resimlerde yer alan başka figürlerse, soylu ya da hizmetçi, köle oluşlarına göre farklı ölçülere sahiptir.

Yorum yapın