Mitoz ve Mayoz Karşılaştırma Tablo Halinde – Mitoz ve Mayozun Ortak Noktaları Nelerdir?

Mitoz ve mayozda gerçekleşen benzer olaylar olmasına rağmen aralarında farklılıklar da vardır. Bu farklılıklardan bir kısmı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MİTOZMAYOZ
1. Eşeysiz üremenin temel olayıdır.1. Eşeyli üremenin temel olayıdır.
2. Ökaryot tek hücrelilerde, çok hücreli canlıların bir çok vücut hücresinde ve üreme ana hücre­lerinde görülür.2. Çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde ve bazı canlıların spor üretiminde görülür.
3. Bölünme sonucu oluşan hücreler, birbirleriyle ve atasal hücreyle kalıtsal olarak aynıdır (mutasyonlar hariç).3. Bölünme sonucu oluşan hücreler, birbirlerinden ve atasal hücreden kalıtsal olarak farklıdır.
4. Çok hücrelilerde oluşan hücreler genellikle büyüme, gelişme ve doku onarımını sağlar.4. Oluşan hücreler üremeyi sağlar.
5. Tetrat, sinapsis ve krossing over oluşumu görülmez.5. Tetrat, sinapsis ve krossing over mayoza özgüdür.
6. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kez gerçekleşir.6. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşir (mayoz I ve mayoz II).
7. Bölünme sonucu, kromozom sayısı ata hücreyle aynı olan iki yeni hücre oluşur (mutasyonlar hariç).7. Bölünme sonucu kromozom sayısı ata hücrenin yarısı kadar olan dört yeni hücre oluşur.
8. Oluşan hücreler tekrar bölünme geçirebilir.8. Oluşan hücreler tekrar mayoz geçiremez.

Mitoz ve mayoz geçirebilen 2n=4 kromozomlu bir hücrede, hücre bölünmelerinin karşılaştırılması aşağıdaki görselde gösterilmiştir

Mitoz ve mayoz karşılaştırılması
Mitoz ve mayoz karşılaştırılması

Mitoz ve Mayozun Ortak Noktaları Nelerdir?

  • İnterfaz gerçekleşir.
  • İnterfazda metabolik olaylar hızlanır.
  • DNA replikasyonu gerçekleşir.
  • Kontrol noktaları vardır.
  • Karyokinez ve sitokinez gerçekleşir.
  • İğ iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlanır.
  • Kardeş kromatitler ayrılır.
  • Hücre sayısı artar.

Yorum yapın