Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyıldan itibaren çatıştığı Habsburglar ve Safevilerin yerini, XVIII. yüzyılın başından iti­baren Rusya almıştır. Bazı Rus çarları döneminde izlenen modernleşme çabaları başarıya ulaşmış ve Rusya giderek güç kazanmıştır.

Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya, doğal olarak bu politikanın önünde engel olarak Osmanlı Devleti’ni görmüştür. Bu nedenle iki devlet arasında uzun yıllar sürecek bir rekabet yaşanmıştır.

Osmanlı ve Rusya Arasında Yapılan Savaşlar ve Antlaşmalar

SavaşAntlaşma
1768-1774 SavaşıKüçük Kaynarca Antlaşması
1787-1792 SavaşıYaş Antlaşması
1807-1812 SavaşıBükreş Antlaşması
1828-1829 SavaşıEdirne Antlaşması
1853-1856 SavaşıParis Antlaşması
1877-1878 Savaşı (93 Harbi)Ayastefanos Antlaşması
1877-1878 Savaşı (93 Harbi)Berlin Antlaşması

XVIII. yüzyıldan itibaren Rusya, sıcak denizlere inme politikasını uygulamıştır. Bu politika gereği Karadeniz’e inerek Boğazları ele geçirmek isteyen Rusya böylece sıcak denizlere açılmayı amaçla­mıştır. Ayrıca Balkanlarda nüfu­zunu genişletmek için de milli­yetçilik akımından faydalanarak Panslavizm politikasını uygu­lamıştır.

Bu politikalarla Rusya, XVIII. yüzyıldan itibaren gerek Karadeniz’de gerekse Balkan­larda Osmanlı Devleti ile sürek­li mücadele hâlinde olmuştur. Rusya, hedeflediği politikalar doğrultusunda gerçekleştirdiği mücadelelerle Osmanlı Devleti aleyhinde kazanımlar sağlamıştır.

Osmanlı-Rus Savaşları (Tablo)
Osmanlı-Rus Savaşları (Tablo)

Yorum yapın