Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

Avrupalı güçlerin, 1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne söz geçirmesi ancak 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’yla olmuştur. Küçük Kaynarca Antlaşması ile eski gücünü kaybeden Osmanlı Devleti’nin yerini Avrupa’da Rusya ve Avusturya almıştır.

Daha sonra bu iki devlet, Osmanlı Devleti’ne karşı siyasi faaliyetlere girişmiştir. Fransız İhtilali ve Napoleon Savaşları’ndan sonra ise İngiltere ve Fransa da Osmanlıların siyasetine karışmaya başlamıştır. Osmanlı coğrafyasına nüfuz etme çabalarına 1870’te siyasi birliğini sağlayan Almanya da katılmıştır.

Napoleon Savaşları (Tablo)
Napoleon Savaşları (Tablo)

Osmanlı Devleti: Çıkmazlar ve Değişiklikler

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda hem iç hem de dış kaynak­lı sorunları vardı. Gücünün doruğunda olduğu XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlılar, Macaristan’dan Kırım’a Tunus’tan İran Körfezi’ne kadar uzanan toprakları yöneten ve Doğu Akdeniz’de egemen olan bir güçtü. 1699 Karlofça Antlaşması ile Avrupa’da toprak kaybeden Osmanlı yine de çok geniş topraklarda ege­menlik sahibiydi.

XVIII. yüzyılın son çeyreğinde askerî, tekno­lojik, ekonomik ve idari alanlarda Osmanlı Devleti, Avrupa’daki büyük güçlerin çok gerisinde kaldı. Bu durumdan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti, Yeniçeri ordusunu kaldırarak modern bir ordunun kurulması, Tanzimat ve Islahat fermanlarının ilanı gibi değişikliklere gitmiştir. (William Hale (İngiliz Siyaset Bilimci), Türk Dış Politikası, s.1-2’den düzenlenmiştir. MEB)

Yorum yapın