Popülasyon Ekolojisi – Popülasyon Nedir? Popülasyon Dinamiğine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Tek hücrelilerden çok hücrelilere kadar canlıların tümünde madde ve enerji gereksinimi yaşam boyu devam eden bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç; kaynakların sınırlı olması, canlının bireysel çabalarının yetersiz kal­ması, değişen çevresel koşullara karşı hayatta kalma mücadelesi ve neslinin devamlılığını sağlama gibi nedenler aynı türün bireylerini bir arada tutar.

Belirli bir yaşam alanında bulunan tek bir türe ait bireylerin meydana getirdiği topluluğa popülasyon denir. Fethiye’deki kardelen çiçekleri, Kırklareli’ndeki meşe palamutları, Nazik Gölü’ndeki alabalık­lar popülasyona örnek verilebilir.

Popülasyon Ekolojisi

Popülasyon Dinamiğine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Popülasyonun yerleştiği alanın özellikleri, sahip olduğu besin kaynak­ları, ısı, ışık, nem, tür içi ve türler arası girdiği rekabet gibi etkenler popülasyon dinamiğini belirler. Popülasyon dinamiği; popülasyonu oluşturan birey sayısı, popülasyonun büyüklüğü, taşıma kapasitesi, dağılımı, yaş dağılımları gibi popülasyon hakkındaki özelliklerin bilin­mesini sağlar.

Popülasyon Ekolojisi – Popülasyon Nedir? Popülasyon Dinamiğine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Yorum yapın