Siber Zorbalıkla Mücadelede Okul Yönetimi ve Öğretmenlerin Rolü Nelerdir?

Eğitimciler öğrencilerin siber zorbalığa ilişkin farkındalık geliştirmesi konusunda önemli bir roldedirler. Ancak son yıllara kadar internet kullanımının, öğrencilerin okul dışındaki faaliyetlerinden biri olarak görüldüğü ve konunun daha çok ebeveynlerin sorumluluğuna bırakıldığı gözlemlenmektedir.

Öğrencilerin siber zorbalık deneyimlerini okul personeli ile paylaşmalarını kolaylaştıracak adımlar atılmalıdır. Bunun için çocuk ve gençlerin internet kullanım hakkını benimseyen, yasaklayıcı değil bilinçli kullanımı teşvik eden bir anlayış geliştirilmelidir.

Siber Zorbalıkla Mücadelede Okul Yönetimi ve Öğretmenlerin Rolü Nelerdir?

Okullarda siber zorbalıkla mücadelede aşağıdaki başlıkların hayata geçirilmesi önerilmektedir;

Farkındalık Yaratma

→ Siber zorbalığın okulda öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında açıkça tartışılabilece ortamlar hazırlanması,
→ Bu ortamlarda siber zorbalığın olumsuz sonuçlarının ve önleme yollarının tartışılması,
→ Öğrencilerin öncülüğünde farkındalığı arttırmaya yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenmesi.

Ortak Anlayış Geliştirme

→ Okullarda siber zorbalığa yönelik ortak bir anlayış geliştirmek için öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımıyla siber zorbalıkla mücadele ilkelerinin belirlenmesi ve bu ilkelere bağlı hareket edilmesi,
→ Belirlenen kuralların siber zorbalığın faili ya da mağdurunun kim olduğuna ya da cinsiyetine bakılmaksızın tolerans gösterilmeden uygulanması.

Kaynakça: Siber zorbalik nedir? Nasil mücadele edilir? – Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Baştürk Akca

Yorum yapın