Trafikte Kural İhlallerinin İlgililere Bildirilmesi – İhbar ve Şikayetlerin Amacı Nedir?

Trafik kazalarının azaltılması ile ilgili önlemlerin alınmasında devletin, birçok kurum ve kuruluşun olduğu kadar trafik ortamını paylaşanların da so­rumlulukları bulunmaktadır.

Trafik ortamında yaya, sürücü veya yolcu olarak bulunurken trafikte görülen kural dışı davranışların geciktirilmeden ilgililere bil­dirilmesi bir vatandaşlık görevidir. Bu durum trafik ortamını paylaşanların gü­venliği için oldukça önemlidir.

155 Alo Polis Hattı
155 Alo Polis Hattı

Kara yollarında yetkililerce denetimler yapılarak trafik düzeni ve güvenliği sağlanmaktadır. Ancak buna rağmen denetimlerin olmadığı yer ve zamanlarda yapılan kural İhlalleriyle trafik akışı ve güvenliği olumsuz etkilenmektedir. Bu tür ihlaller tespit edil­diği anda hemen “155 Alo Polis Hattı” aranmalıdır (Görsel 2.9).

Yapılan bildirimlerde kural ihlalini ya­pan aracın plakası, markası, modeli, rengi, gittiği yön bilgisi; İhlalin hangi yol ve kavşakta gerçekleşti­ği, olayın gerçekleştiği saat ve tarih ayrıca ışık ihlal­lerinde olayın hangi ışıkta gerçekleştiği belirtilme­lidir.

Bunun yanı sıra öğrencilerin okul taşıtlarında karşılaştığı kural ihlallerini hem kendi güvenlikleri hem de trafikte oluşabilecek kazaların önlenmesi açısından ailelerine, öğretmenlerine, okul yönetici­lerine, UKOME’ye (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ve 155 Polis İmdat hattına bildirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Bu tür ihbar ve şikâyetlerin amacı; trafikte yaşanan olumsuzlukları azaltmak, kurallara uymayanları cezalandırmak ve kontrol mekanizmasını artırmak suretiyle trafik kurallarına daha fazla uyulmasını sağlamaktır.

Yorum yapın