Tüp Bebek Uygulamaları

Kısırlık (infertilite), yoğun tıbbi incelemeler sonucu nedeni anlaşılabi­len klinik bir sorundur. Kısırlığın nedenleri çeşitli olup üremeyle ilgili bir kusur erkekte veya kadında olabilir. Çocuk sahibi olamayan çiftler, hormon tedavisi ve cerrahi müdahaleler veya yardımlı üreme teknolo­jileriyle tedavi edilebilmektedir.

Bu sorunun çözümünde yardımlı üreme teknolojileri kullanılır. Bu yön­tem in vitro fertilizasyon (IVF) yöntemi olarak isimlendirilir. Hormon ve ilaç takviyesiyle çok sayıda yumurta elde edilir. Laboratuvar orta­mında olgun yumurtaların alınıp yanlarına hareketli spermlerin bırakıl­masıyla gerçekleştirilir. Yumurtanın döllenmesi sonucu oluşan zigot, sekiz hücreli evrede iken doğuma kadar gelişeceği rahme yerleştirilir.

İn vitro fertilizasyon yöntemi
İn vitro fertilizasyon yöntemi

Metafaz II aşamasındaki ikincil oositin sitoplazmasına tek bir sperm çekirdeği, mikropipet yardımıyla yerleştirilirse bu yöntem mikroenjeksiyon yöntemi adını alır. Laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen bu işlemler sonrası elde edilen döllenmiş yumurtalar; ısı, nem, oksijen ve karbondioksit oranları özel olarak belirlenmiş, rahime benzer bir besin ortamında bir süre bekletilir.

İlk bölünmeleri geçiren embriyo, anne rahimine yerleştirilir. Bu in vitro yöntemler tüp bebek uygulamaları olarak isimlendirilmektedir.

Mikroenjeksiyon
Mikroenjeksiyon

Tüp bebek uygulamaları esnasında aile ve sağlık çalışanlarının; top­lumsal değerlere, ahlak ve hukuk kurallarına, özel yaşamın saygınlığı­na gerekli özeni göstermesi önemlidir. Anne ve bebeğin yaşama hak­kına gerekli önem verilmeli; ailenin çocuk bakımı ve eğitimi konusunda eğitim alması desteklenmelidir.

Aile hekimliği, toplum sağlığı merkezleri, birinci basamak sağlık hiz­meti veren kuruluşlar, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezle­ri, hastanelerin ilgili bölümleri; aile planlaması hizmetleri; bilgilendirme eğitim ve danışmanlık yapmaktadır.

Yorum yapın