XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) Tarih Sırasına Göre

 • 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi
 • 1783 Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı
 • 1789 Fransız İhtilali
Fransız İhtilali (Tablo)
Fransız İhtilali (Tablo)
 • 1791 Ziştovi Antlaşması
 • 1792 Yaş Antlaşması
 • 1798 Fransa tarafından Mısır’ın işgali
 • 1801 El-Ariş Antlaşması
 • 1804 Sırp İsyanı
 • 1808 Senedi İttifak
 • 1812 Bükreş Antlaşması
 • 1815 Viyana Kongresi
 • 1821 Rum İsyanı
 • 1821-1881 Sudan’da, Mısır-Osmanlı hâkimiyetinin kurulması
 • 1827 Navarin Olayı
 • 1829 Edirne Antlaşması
 • 1830 Fransızların Cezayir’i alması
XVIII-XIX. yüzyıl siyasi gelişmeleri
XVIII-XIX. yüzyıl siyasi gelişmeleri
 • 1833 Kütahya Antlaşması
 • 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • 1838 Balta Limanı Antlaşması
 • 1839 Nizip Muharebesi
 • 1839 Tanzimat Fermanı
 • 1840 Londra Antlaşması
 • 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
 • 1853-1856 Kırım Savaşı
 • 1856 Islahat Fermanı
 • 1856 Paris Antlaşması
 • 1869 Süveyş Kanalı’nın açılması
Süveyş Kanalı
Süveyş Kanalı
 • 1876 Kanun-i Esasi’nin ilanı
 • 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)
 • 1878 Ayastefanos Antlaşması
 • 1878 İngilizler’in Kıbrıs’ı işgali
 • 1878 Berlin Antlaşması
 • 1881 Fransızlar’ın Tunus’u işgali
 • 1881 Düyûn-ı Umûmiye idaresinin kurulması
XIX. yüzyıl siyasi gelişmeleri
XIX. yüzyıl siyasi gelişmeleri
 • 1882 Üçlü İttifak’ın kurulması
 • 1882 İngilizler’in Mısır’ı işgali
 • 1907 Üçlü İtilaf’ın kurulması
 • 1908 II. Meşrutiyet’in ilanı
 • 1908 Bulgaristan’ın bağımsız olması
 • 1908 Girit’in, Yunanistan tarafından işgali
 • 1908 Avusturya Macaristan’ın, Bosna-Hersek’i ilhakı
 • 1909 31 Mart Olayı
 • 1911 Trablusgarp Savaşı
 • 1912 Uşi Antlaşması
 • 1912 I. Balkan Savaşı
I. Balkan Savaşı
I. Balkan Savaşı
 • 1913 Londra Antlaşması
 • 1913 Bâbıâli Baskını
 • 1913 II. Balkan Savaşı
 • 1913 Atina Antlaşması
 • 1913 İstanbul Antlaşması
 • 1913 Bükreş Antlaşması
XIX-XX. yüzyıl siyasi gelişmeleri
XIX-XX. yüzyıl siyasi gelişmeleri

Yorum yapın