Yunan Sanatı – Arkaik, Klasik, Helenistik

MÖ 7. yüzyılda Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu kıyılarında yaşayan ortak dil ve kültüre sahip kavimler, verimli tarım arazileri ve geniş bir coğrafyada yaptıkları deniz ticareti sayesinde giderek zenginleşmiştir. Ekonomik gelişme kültürel gelişmeleri de hızlandırmış bilimden felsefeye, edebiyattan sanata kadar birçok alanda eserler ortaya konulmuştur.

Bu tarihsel süreç içinde Yunan sanatı Girit’te Minos, Yunanistan’da Miken ve Anadolu’da İyon uygarlıklarının etkisi ile ortaya çıkmıştır. Yunan sanatı, Arkaik (MÖ 7 – 6. yy.), Klasik (MÖ 490-330) ve Helenistik (MÖ 330-30) olmak üzere üslup, teknik ve gelişim açısından birbirini takip eden üç döneme ayrılarak incelenmektedir.

Yunan Uygarlığının Yayıldığı Bölgeler
Yunan Uygarlığının Yayıldığı Bölgeler

Yorum yapın