Avrupa’da Değişim Çağı Bilim Devrimi

Rönesans hareketine öncülük eden diğer bir felsefe de akılcılık yani rasyonalizmdir. Rasyonalizm, insan aklının her türlü rehberliği yapacak güçte olduğunu ve başka hiçbir kaynağa gerek olmadı­ğını dile getirir. Rasyonalistlere göre akıl, işleyişini engelleyen dış faktörler olmadığı takdirde doğru düşünmeyi sağlayacak tek kaynaktır.

Aklın doğruya ulaşmasını engelleyen en önemli unsur­lar; kilise, hukuka dayanmayan devlet, batıl inançlar, bilgisizlik, yöntemsizlik ve ön yargılardır. Yapılması gereken ise akla karşı olan unsurları gidermek, bilimsel bir çevre hazırlamak ve aklın aydınlanmasını sağlamaktır.

Rönesans ve Reform’un ortaya çıkardığı fikir hareketleriyle birlikte filozoflar, kurallar ve kanunlar geliştirmiş ve doğal dünyayı nasıl anlayabileceklerini araştırmıştır. Bu filozofların “İnsanlık, yaşamı bilimin kurallarıyla anlayabilir.” düşüncesi, bilimde büyük deği­şimleri ortaya çıkarmıştır.

Bilimin yeni kanunlar ortaya koymak için kullanılması, bu dönemin Akıl Çağı olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Akıl Çağı’nda Galileo (Galile), Kepler (Keplır), Copernicus (Kopernik) ve Newton (Nivtın) gibi bilim insanları sayesinde Avrupa’da, Bilim Devrimi gerçekleşmiştir.

Isaac Newton ve Bilim Devrimi

Isaac Newton (Ayzek Nivtın); kütle çekim yasası, astro­nomi ve fizik tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu başarı onun, XVIII. yüzyıl Bilim Devrimi’nin mimarı olarak adlan­dırılmasını sağlamıştır. Zamanının neredeyse tamamını gözlem ve deney yaparak geçiren Newton, dalından yere düşen elmanın düşüşünü gözlemlemesinden son­ra evrensel çekim yasasını bulmuştur. Çiftlik evinin bir odasını karanlık oda hâline getirip güneş ışığıyla yap­tığı deneylerle de ışığın doğasını ilk kez doğru olarak açıklamayı başarmıştır.

Isaac Newton ışık üzerine çalışmalar yaparken
Isaac Newton ışık üzerine çalışmalar yaparken

Modern bilimin iki önemli unsuru olan deney ve gözlem aracılığıyla başa­rıya ulaşan Newton, 1727 yılında öldüğünde, geliştirdiği bilim anlayışı ve Parçacık Kuramı, bilim topluluklarınca benimsenmeye ve savunulmaya başlanmıştır.

Newton’un Fizik Kuramı; ısı, ışık, gazlar kimyası, elektrik, manyetizma ve benzeri alanlarda denenmiştir. Kuantum Mekaniği, göre­lilik ve ışığın dalga olduğunu savunan dalga kuramlarının doğuşuna giden yolu açmıştır. (Hüseyin G. Topdemir, “Isaac Newton ve Bilim Devrimi”, s.86-91’den düzenlenmiştir. MEB)

Yorum yapın