XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik – Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Egemenliği Zayıflıyor

Gazi Hasan Paşa heykeli (İzmir)

XVI. yüzyılda Akdeniz’e hâkim olan Osmanlı deniz gücü, Fas’a kadar nüfuz sahasını genişletmiştir. Osmanlı, sınırları Atlas Okyanusu’na dayanmasına rağmen etkili bir okyanus siyaseti izlememiştir. 1645 Girit Seferi’ne kadar büyük çapta … Read more

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik – Osmanlı Denizciliğinde Kadırgadan Kalyona Geçiş

Kadırga ve kalyon (Tablo)

Osmanlı gemiciliğinin gelişimindeki birinci dönem, devletin ku­ruluşundan XVII. yüzyılın sonlarına kadar devam eden kürekli gemilerdir. İkinci dönem ise XIX. yüzyılın ortalarına kadar süren yelkenli gemiler dönemidir. Birinci dönemde kullanılan başlıca … Read more