İslamda Barışın Önemi Özet

İslamda Barışın Önemi Özet

Aklî, mantıkî, sağlam ve temelli fikirlere sahip olmayan kişiler, muhatabı karşısında zor duruma düşünce, hakaret, iftira ve hatta zaman zaman şiddete başvurmaktadırlar. Bu gün Hıristiyan dünyasında İslam’ı ve peygamberini iyi tanımayanlar, basın özgürlüğü diyerek karikatürlerle ve diğer basın yollarıyla İslam’ın peygamberine hakaret etmektedirler. Hâlbuki hiçbir Müslüman asla Hz. İsa ve Hz. Musa hakkında aşağılayıcı, iftira … Devamını oku…İslamda Barışın Önemi Özet

Hz. Peygamber’in Barışla İlgili Çalışmaları Nelerdir?

Hz. Peygamber’in Barışla İlgili Çalışmaları Nelerdir

Hz. Peygamber’e (sav) peygamberlik verildiği sırada başta Arap Yarımadası olmak üzere dünyada büyük bir çöküntü yaşanıyordu. Doğru bir inanç sisteminin olmadığı, insanların zengin-fakir, köle-efendi diye sınıflara ayrıldığı, köleliğin bir kurum haline geldiği, Hıristiyanlar arasında mezhep savaşlarının devam ettiği ve ahlaksızlığın çok yaygın olduğu bir dünya mevcuttu. Bu şartların var olduğu bir dünyada peygamber olarak gönderilen … Devamını oku…Hz. Peygamber’in Barışla İlgili Çalışmaları Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de Barış Nasıl Anlatılmaktadır?

Kur’an-ı Kerim’de Barış Nasıl Anlatılmaktadır

سلم kavramı da barış anlamını ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de سلم kökünden türeyen ve insanlığa barışı tavsiye eden yaklaşık 150 ayet vardır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de barışla ilgili açık olarak şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.” Yüce Allah’ın insanlığa rahmetini taşıyan bu son dinin, özünde … Devamını oku…Kur’an-ı Kerim’de Barış Nasıl Anlatılmaktadır?

Hz. Peygamber’in (sav) Sünnetinde Barış Nasıl Anlatılmaktadır?

Hz. Peygamber’in (sav) Sünnetinde Barış Nasıl Anlatılmaktadır

Hz. Peygamber (sav) birçok sözünde kendisinin barışsever bir zat ve “rahmet peygamberi” olduğu belirterek devamlı barışı ön planda tutmuştur. Ayrıca O, insanın değerinin, sayıda, malda, sosyal statüde ve kaba kuvvette olmadığını, aksine güzel ahlakta, takvada ve kardeşlik hukukuna riayette olduğunu bildirerek yine barışa vurgu yapmıştır. Hz. Peygamber (sav), insanlara kendi problemlerini sulh yoluyla çözmelerini tavsiye … Devamını oku…Hz. Peygamber’in (sav) Sünnetinde Barış Nasıl Anlatılmaktadır?

Barış Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Barış Hangi Kelimeden Türemiştir?

Barış Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir Barış Hangi Kelimeden Türemiştir

Silm kelimesi, Arapçada سلم kökünden türemiş olup barış, huzur, itaat, teslimiyet, emniyet ve kurtuluş anlamlarına gelmektedir. Silm kökünden türeyen selam kelimesi, Allah’ın isimlerinden birisi olup, kurtuluş, esenlik, güvenlik ve barış anlamlarına gelmektedir. Bundan dolayı Müslümanlar hem güvenilirliklerinin bir parolası, hem de dua temennisi olması için selamlaşırlar ve birbirleriyle karşılaştıklarında, عليكم السالم (Aleykumselam) derler. Silm kelimesi … Devamını oku…Barış Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Barış Hangi Kelimeden Türemiştir?

Barış Kelimesinin Terim Anlamı Nedir? İslami ve Hukuki Açıdan Barışın Terim Anlamı Nedir?

Barış Kelimesinin Terim Anlamı Nedir İslami ve Hukuki Açıdan Barışın Terim Anlamı Nedir

Barış kelimesi terim olarak silm, zahir ve batın bütün hastalık ve musibetlerden uzak olmak, onlardan kurtulmak demektir. Kur’an’da, dostluğu engelleyen iki düşman olarak nitelendirilen şeytan ve nefisten kaynaklanan öfke, kin, kibir vs. gibi her türlü kötülükten korunarak ve kurtularak iç huzuru, barışı, emniyeti ve kurtuluşa erme halini temsil eden bir kavramdır. Ancak İslam, söz konusu … Devamını oku…Barış Kelimesinin Terim Anlamı Nedir? İslami ve Hukuki Açıdan Barışın Terim Anlamı Nedir?

Barış Nedir? İslam Dininin Nihai Hedefi Barış

Barış Nedir İslam Dininin Nihai Hedefi Barış

Barış nedir ne demektir ve İslam’da barışın önemi nedir bakalım. Barış Nedir? Barışı, sade bir şekilde kişinin ya da toplumun çevresiyle iyi uyum içerisinde olup diğerini rahatsız etmeden yaşamını sürdürmesi şeklinde tarif etmek mümkündür. Bütün semavî dinlerin barışı öncelediği gibi İslam Dini de bu konuya azami ölçüde hassasiyet göstermiştir. Çünkü İslam, barışı temel alan, tercihini … Devamını oku…Barış Nedir? İslam Dininin Nihai Hedefi Barış

Kur’an’a ve Sünnete Göre Barış, İslam Tarihinde Barış Yeri

Kur’an’a ve Sünnete Göre Barış, İslam Tarihinde Barış Yeri

Barış dini olan İslam, XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle de soğuk savaş döneminin bitmesinden sonra savaş dini olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde iletişim araçlarını elinde bulunduran birtakım güçler, lokal bazı olayları genelleştirerek “İslamî terör” adı altında İslam’ı savaş dini olarak göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışmaktadırlar. Küresel ölçekte ifrata kaçan bir avuç Müslüman’ın şiddet hareketleri … Devamını oku…Kur’an’a ve Sünnete Göre Barış, İslam Tarihinde Barış Yeri