Beynin Pirî Reis’i Gazi Yaşargil – Prof. Dr. Mahmut Gazi YAŞARGİL

BEYNİN PİRÎ REİS’İ GAZİ YAŞARGİL

Bilim alanında yüzyıllardır süren çalışmalar tüm insanlığa şekil verebilir. Bu bağlamda bilim insanının ait olduğu ülkeye ve insanlığa karşı sorumluluğu yüksektir. Bu sorumluluğun başında bilimin bulgularına insanlık adına sahip çıkarak toplum yararı için insanlığı bilgilendirmek gelir. Bir bilim insanı buluşlarını, başarılarını erdemiyle birleştirirse başarısı katlanır. Erdem; doğruluk, yardımseverlik, bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik gibi niteliklerin ortak … Devamını oku…Beynin Pirî Reis’i Gazi Yaşargil – Prof. Dr. Mahmut Gazi YAŞARGİL

Tarım ve Hayvancılıkta Yapay Seçilim Uygulamaları

Süt verimi yüksek olan sığırlar - Arap atları

İnsanlar, yapay seçilimli üretim uygulamalarıyla bitki ve hayvanlardan istedikleri özellikleri taşıyan bireyler elde ederler. Tarım ve hayvancılıkta ıslah çalışmalarının temelini, yapay seçilim uygulamaları oluşturur. Bu ıslah çalışma­larıyla farklı özelliklere sahip bitki ve hayvanlar elde edilir. İstendik özellikleri olan organizmalar belirlenir. Bu özel­likleri taşıyan bireyler kendi aralarında çiftleştirilir. Böylece istenilen özellikler nesilden nesile aktarılır.Aşağıda yapay seçilim … Devamını oku…Tarım ve Hayvancılıkta Yapay Seçilim Uygulamaları

Çevresel Şartların Canlı Çeşitliliğine Etkisi Nelerdir?

canlılar ve çevre

Yeryüzünde geçmişten günümüze kadar; pek çok değişim meydana gelmiştir. Bu değişimler canlı türleri üzerinde de etkili olmuştur. Paleontolojik çalışmalar sonucunda tortul kayaçlardan oluşan tabakalar arasında bulunan fosillerin günümüzdeki canlılara daha az benzediği, hatta dinozor ve mamut gibi türlerin tamamen yok olduğu gözlemlenmiştir. 18. yüzyıldan sonra bilim insanları türlerin değişebileceğine dair bulgular elde etmiştir. Çevresel Şartların … Devamını oku…Çevresel Şartların Canlı Çeşitliliğine Etkisi Nelerdir?

Çimlenme Nedir Nasıl Olur? Çimlenmeye Etki Eden Çevre Faktörleri Nelerdir? Dormansi ve Çimlenme

Topraksız tarım uygulamaları

Çimlenme ile Dormansi ve Çimlenme konularını başlıkları altında inceleyelim. I) Çimlenme Tohumun genç bitkiyi oluşturmak için uygun ortam koşullarında geçirdiği değişimlere çimlenme denir. Tohumun çimlenebilmesi için su, oksijen ve uygun sıcaklık gereklidir. Döllenmeden sonra çevre­ye dağılan tohumlar, uygun ortam şartları oluştuğunda su alır. Tohumda metabolik olaylar hızlanır. Bu sırada fotosentez yapamayan embriyonun besin ihtiyacını, besi … Devamını oku…Çimlenme Nedir Nasıl Olur? Çimlenmeye Etki Eden Çevre Faktörleri Nelerdir? Dormansi ve Çimlenme

Çiçekli Bitkilerde Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Tozlaşma ve döllenme

Tozlaşma, döllenme, tohum ve meyve oluşumu konularını başlıkları altında inceleyelim. Tozlaşma Erkek organda oluşan polenlerin; böcekler, kuşlar, rüzgâr, su vb. etkenlerle dişi organın tepecik kısmına taşınmasına tozlaşma denir. Bir çiçeğin dişi organına, aynı çiçekten veya aynı bitkinin başka çiçeğinden polenlerin taşınmasına kendi kendine tozlaşma denir. Bir bitkinin çiçeğindeki polenin, aynı türden başka bir bitkinin dişi … Devamını oku…Çiçekli Bitkilerde Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Eşeyli Üreme – Çiçeğin Kısımları Nelerdir? Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu

Kapalı tohumlu bitkilerde çiçeğin yapısı

Bitkiler, eşeysiz veya eşeyli üreyebilir. Eşeysiz üreme ile aynı kalıtsal yapıya sahip çok sayıda bitki üretilir. Ancak eşeyli üreme sonucu genetik çeşitlilik oluşur. Bitkilerde eşeyli üreme, tohumlu bitkilerin üreme organı olan çiçekler ile sağlanır. Açık ve kapalı tohumlu bitkilerin üreme şekilleri birbirinden farklıdır. Açık tohumlu bitkilerin üreme organlarına kozalak denir. Kozlaklı bitkilerde erkek üreme hücreleri … Devamını oku…Bitkilerde Eşeyli Üreme – Çiçeğin Kısımları Nelerdir? Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu

Bitkilerin Günlük Hayatımızdaki Yeri Nedir?

Süsen

Bitkiler ekosistemin sürdürülebilirliği için gereklidir. Fotosentetik canlılar güneşten gelen enerjinin yeryüzünde tutulmasını ve besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktarılmasını sağlar. Bu canlılar fotosentez ile karbondioksit özümlemesi yaparak besin üretirken aynı zamanda suyun fotolizi ile de oksijen üretir. Bunun sonucunda yeryüzündeki madde döngüsünü gerçek­leştirir, atmosferdeki karbondioksit ile oksijen dengesini korur. Verimli toprakların su, rüzgâr vb. etkiler … Devamını oku…Bitkilerin Günlük Hayatımızdaki Yeri Nedir?

Bitkilerde Fotosentez Ürünlerinin Taşınması

Basınç akış teorisine göre fotosentez ürünlerinin taşınması

Fotosentez sonucu oluşan organik besinler, floem tarafından bitkinin diğer kısımlarına taşınır. Floemde besinlerin taşınması, ksilemin aksine çift yönlüdür ve bu taşınma sırasında enerji harcanır. Floemde besin maddelerinin taşınma­sı ksilemdeki su ve mineral taşınmasına göre yavaştır. Bitkilerde fotosentez sonucu üretilen besinlerin floemde taşın­ması basınç akış teorisi ile açıklanır. Basınç akış teorisine göre fotosentezin gerçekleştiği, besinin üretildiği … Devamını oku…Bitkilerde Fotosentez Ürünlerinin Taşınması