Barış Gönüllüleri – Savaşın Önlenmesi ve Barışın Sürdürülebilmesi

Mustafa Kemal Atatürk, Ürdün Kralı Abdullah ile Görüşüyor, 1937

Bir ülkenin doğru işleyen bir iç düzene sahip olması, sürekli barış ve huzur için yeterli görünebilir. Fakat buna fazla güvenmemek gerekir. Çevre ülkelerdeki veya dünya çapında bir kriz, küreselleşen dünyada bütün ülkeleri tehdit eder. Eğer gerekli önlemler alınmazsa yaklaşan tehditler, savaş gibi büyük birer yıkıma dönüşebilir, herkesin huzurunu ka­çırabilir. Gelişen savaş teknolojisi, savaşları artık daha … Devamını oku…Barış Gönüllüleri – Savaşın Önlenmesi ve Barışın Sürdürülebilmesi

Ne Tür Bir Şiddet? Şiddet Maruz Kalan Kadınlar, Çocuklar, Engelliler

ne tür bir şiddet

İnsanlar birbirlerine karşı her zaman insanca davranmazlar. Herkes az ya da çok, farklı biçimlerde hemcinsinin şiddetine maruz kalabilir. Şiddet, insanın insana karşı insanlık dışı tavrıdır. Fiziksel güç kullanımı veya psikolojik baskılar, bedensel yaralanmalara, ruhsal bunalımlar ve travmalara (sarsıntı) yol açabilir. Dezavantajlı gruplar, diğerlerine göre daha fazla şiddete maruz kalırlar: kadınlar, çocuklar, engelliler… Şiddet, çeşitli biçimleriyle … Devamını oku…Ne Tür Bir Şiddet? Şiddet Maruz Kalan Kadınlar, Çocuklar, Engelliler

Çatışmaları Nasıl Çözüyorum? Karşılaştığımız Sorunlar ve Başa Çıkma

çatışmaları nasıl çözüyorum

Okul ve eğitim faaliyetleri, gençlerin gündelik yaşamlarının önemli bir kısmını teşkil eder. Onlardan eğitim yoluyla bilgilenmeleri, çoğunu doğuştan getirdikleri beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri beklenir. Sorun çözme becerisi de bunlardan biridir. Gençler, eğitim öğretim ortamında veya yakın çevrede birçok sorunla karşılaşabilir, çözüme kavuş­turmaları gereken birçok çatışma durumuna istemeyerek de olsa girebilirler. Sorunlar, uzlaşmazlıklar ve çatışmalar doğal … Devamını oku…Çatışmaları Nasıl Çözüyorum? Karşılaştığımız Sorunlar ve Başa Çıkma

Kendimle Barışık Mıyım? Affetmek Affedici Olmak

Samson Guanus, Barış ve Birlik, 2006

Kendisiyle barışık olmayan bireylerin, çevreleriyle uyumlu bir ilişki kurmakta zorlandıkları, zaman zaman şiddet eğilimleri gösterdikleri, akademik ve diğer alanlarda sağlıklı bir gelişim göstermekte akranlarına oranla geri kaldıkları birçok bilimsel araştırmada ortaya konulmuş bir olgudur. Çözümlenememiş içsel çatışmalar, kontrol altına alınma­mış dürtüler veya davranışlar, öncelikle bireyin iç huzurunu tehdit eder. Bireyin fiziki ve sosyal çevresiyle uyumlu … Devamını oku…Kendimle Barışık Mıyım? Affetmek Affedici Olmak

Empati Kurmak

empati kurmak

Canlılar için yaşlanmak doğal bir süreçtir. Yeterince uzun yaşayan herkes, kaçınılmaz olarak yaşlanır. Yaşlanmak biyolojik bir olay olduğu kadar bilginin, tecrübenin, yaratıcılığın, düşünmenin, kavrayışın ve daha birçok yeteneğin en ileri noktaya ulaşmasını da ifade eder. Fakat ileri yaşlılıkla birlikte işler tersine dönmeye başlar. İleri yaşlılıkta beyin, göz, kulak, dil, omurga gibi organlarda işlev kaybı ortaya … Devamını oku…Empati Kurmak

Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık – Kadın Erkek Eşitsizliği – Kadınlara Karşı Ayrımcılık

Emilio Morenatti, Pakistanlı Kız Çocukları, 2010

Kadın – erkek eşitsizliği, biyolojik farklardan kaynaklanmaz. Belli biçimlerde gerçekleşen kültürel ve sosyal ilişkilerden ortaya çıkar. Biyolojik kökenliymiş gibi gösterilen ayrımcı tanımlamamaların ardında toplumsal cinsiyet olgusu yatar. Kadın – erkek eşitsizliği, kadın ve erkeğe farklı roller yüklenmesinden ziyade, erkeklerin rollerine kadın rolle­rinden daha fazla değer verilmesiyle ilgilidir. Erkekliğe verilen bu önem, aileden okula, çalışma hayatından … Devamını oku…Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık – Kadın Erkek Eşitsizliği – Kadınlara Karşı Ayrımcılık

Çeşitliliği Korumak İçin – Ayrımcılık Nedir? Ayrımcı Davranışın Temelinde Ne Vardır?

çeşitliliği korumak için

Ayrımcılık; kişilerin, belirli bir toplumsal grubun üyesi oldukları için kötü veya haksız muameleye maruz kalması olarak tanımlanmaktadır. Bu toplumsal gruplar; ulusal ya da etnik köken, ırk ya da renk, düşünce ya da inanç, yaş ya da cinsiyet temelli olabilir. Ayrımcı davranışların temelinde ön yargı, cehalet (bilgisizlik), hoşgörü ve tolerans yoksunluğu, ideolojik yaklaşım, hak ve özgürlük … Devamını oku…Çeşitliliği Korumak İçin – Ayrımcılık Nedir? Ayrımcı Davranışın Temelinde Ne Vardır?

Yerel ve Evrensel Kültür

yerel ve evrensel kültür

Yeryüzünde birbirinden farklı, onlarca kültür bulunmaktadır ve bu durum doğaldır. Kültür; insan topluluklarının giyim-kuşam, yeme-içme, eğlenme, dinî ve millî ritüeller, gündelik yaşam, olaylara verilen tepkiler, ortak dostlar ve düşmanlar, ortak tarih gibi birbirine benzer unsurların yüzlerce yıl tekrarlanmasıyla oluşur. Bu anlamda her toplumun kültürünün kendine özgü olduğu söylenebilir. Kültürler, kendi içinde bölgesel, etnik ve dinîfarklılıklar … Devamını oku…Yerel ve Evrensel Kültür