Beynin Pirî Reis’i Gazi Yaşargil – Prof. Dr. Mahmut Gazi YAŞARGİL

Bilim alanında yüzyıllardır süren çalışmalar tüm insanlığa şekil verebilir. Bu bağlamda bilim insanının ait olduğu ülkeye ve insanlığa karşı sorumluluğu yüksektir. Bu sorumluluğun başında bilimin bulgularına insanlık adına sahip çıkarak toplum yararı için insanlığı bilgilendirmek gelir.

Bir bilim insanı buluşlarını, başarılarını erdemiyle birleştirirse başarısı katlanır. Erdem; doğruluk, yardımseverlik, bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik gibi niteliklerin ortak adıdır. Tüm bu nitelikler yaptığı çalışmalarla ülkesine ve insanlığa katkı sağlayan bilim insanı Prof. Dr. Mahmut Gazi YAŞARGİL’de bütünleşir.

BEYNİN PİRÎ REİS’İ GAZİ YAŞARGİL
BEYNİN PİRÎ REİS’İ GAZİ YAŞARGİL

Yaşargil, Türk bilim insanı ve nörocerrahtır. Epilepsi ve beyin tümörlerinin tedavisi için yeni yöntemler bulmuştur. Cerrahi mikroskop ve mikrocerrahi tekniklerini kullanarak ilk kez beyin bypass ameliyatını gerçekleştirmiştir. Beyin cerrahisi çalışmaları yanında on iki sene Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluklarının tedavisine yönelik ameliyatlar yapmıştır.

Zürich’te Nörofizyolog Prof. Oscar Wyss’in yardımıyla ilk defa yüksek frekanslı koagülasyon tekniğini kullanmıştır. Bu teknik küresel kabul görmüştür. Daha sonra mikrotekniği ve sisternal açılım yöntemini tüm beyin ve omurilik cerrahisinde kullanmaya başlamıştır. Bu teknik nöroşirurjide yeni bir çağ açmıştır. Zürich’te mikrocerrahi laboratuvarını kurup beş kıtadan 3000’den fazla cerraha mikrocerrahi tekniği öğretmiştir.

Zürich Üniversitesi Nöroşirurji kliniğindeki şeflik görevinden 1993’te emekli olmuştur. Ekim 1994’te Arkansas Üniversitesi’nde kendisine profesörlük görevi verilmiştir. Bu hastanede ameliyatlar yapmış, dersler vermiş, mikronöroşirurji laboratuvarı kurmuş ve mikronöroşirurji kursları hazırlamıştır.

2013’te Arkansas Üniversitesi’nden emekli olarak ülkesine dönmüştür. Farklı ülkelerde Yaşargil adına kurulmuş mikrocerrahi laboratuvarları mevcuttur. Amerikan nörolojik cerrahlar kongresinde “Yüzyılın Adamı 1950-2000” unvanı verilen Yaşargil, birçok mesleki ödülün de sahibidir. Beyin cerrahisinin bu başarılı ismi, cerrahi alanda kullanılan ekipmanları yetersiz bularak cerrahide sayısız teknik araç ve gereç geliştirmiştir.

İcat ettiği ameliyat aletlerine Ayşe, Ceylan, eşek semeri gibi Türkçe isimler vermiştir. Kızının adını verdiği beyin loplarını açmada kullanılan otomatik Leyla Ekartörü, damar sıkıştırmada kullanılan Yaşargil Anevrizma Klipleri bunlardan birkaçıdır.

Hayatının büyük kısmını yurtdışında araştırmalar ve çalışmalar yaparak geçirmiş olmasına rağmen öz kültüründen kopmamıştır. Ülkesine bağlıdır. Yaşargil, “Ülkemden ayrılırken bir serüvene gitmedim. İnsanlığa bir katkıda bulunmak arzusundaydım. Türkiye’de doğdum, büyüdüm ve Türkiye’deki okullarda yetiştim. Ana dilim Türkçeye ve halkıma bağlıyım. Geriye baktığımda çalışmalarım yalnız Türk halkına değil, bütün dünya halklarına yardım etmektedir” diyerek öz kültürüne bağlılığını, vatanseverliğini, toplumsal yararcı yönünü pekiştirir.

Hastalarıyla kurduğu duygu dili, merhameti, yardımseverliği ünlü cerrahın örnek alınacak diğer özellikleridir. Bilimsel başarılarını insani yönüyle taçlandıran Yaşargil, hastalarıyla kurduğu bağdan şöyle bahseder: “Hastalarınızla yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun karşılıklı sonsuz bir sevgiye giriyorsunuz. Hasta size yüzde yüz itimat ederse sıkıntı olmuyor, bağışıklık sistemi sağlam kalıyor. Hastada şüphecilik sezersem hemen ameliyata girmem, gidip bir daha bakarım. Çünkü bu tip hastalarda komplikasyonlar çok çıkıyor.”

Bir röportajda Yaşargil, “Zihnin genç kalması için neler önerirsiniz?” sorusuna “Bizim ailece çok iyi hafızamız vardır. Onu iyi tutmak için yalnız mesleğimle ilgili değil edebiyat, felsefe, tarih de okurum.” yanıtını verir.

“İlim ahlakının hakkını veren mütevazı insan”, 2013’ten itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde cerrahi çalışmalara, derslere, konferanslara, laboratuvar çalışmalarına ve mesleki yayınlara devam ederek geleceğin Yaşargillerini yetiştirmektedir.

Dünyaca ünlü beyin cerrahı M. Gazi Yaşargil’in yakın arkadaşı olan Can Yücel’in de dediği gibi o, “Beynin Pirî Reis’i”dir. (Kaynak: Meb-Biyoloji ders kitabı)

Yorum yapın