Kara Yollarında Uyulması Gereken Geçme Kuralları Nelerdir?

Sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçmeleri için;

  • Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olması,
  • önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunması,
  • Geçeceği aracın hızıyla geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yaratmadan geçmek için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olması,
  • Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve aracının bu geçişe uygun durumda bulunması mecburidir.

Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Gi­dişe ayrılmış yol bölümlerinde şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz.

Sol şeritten geçen bir araç

Araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. Ancak, herhangi bir araç sola dönüş işareti vererek yavaşlamakta veya trafik mecburiyeti nedeniyle beklemekte ise bunların veya yolun ortasın­dan giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağındaki şeritten geçilebilir.

Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde, harekette olsun veya olmasın, bir tramvayın sol yanından geçilemez ve bu yanda devamlı araç sürülemez.

————– o ————–

Yorum yapın