Geçecek Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar Nelerdir? Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar Nelerdir? Geçmenin Yasak Olduğu Yerler Nerelerdir?

Geçecek araç sürücüsünün uyacağı kurallar, geçilen araç sürücüsünün uyacağı kurallar ve geçmenin yasak olduğu yerleri görelim.

Geçecek Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar Nelerdir?

Geçecek araç sürücüsü;

 • Geçilecek araç sürücüsünü ses cihazı ile veya kısa ve uzun hüzmeli farlarını art arda yakarak uyarmaya,
 • Sol dönüş lambası ile işaret vermeye,
 • Geçilecek araca takip mesafesi kadar yaklaşıldığında sol şeride yer­leşmeye,
 • Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şe­ridinde ilerlemeye,

Sağa dönüş lambası ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamaya mecburdur.

Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar Nelerdir?

Geçilen araç sürücüsü;

 • Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıl­dığı kara yollarında taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş kara yollarında bulunduğu şeridi izlemek ve hızını arttırmamak,
 • Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu kara yollarında yavaş gitme nedeni ile kendisini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için araçlarını elverdiği oranda sağ kenara al­mak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak,
 • Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alın­ca, bu araçların kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak zorundadır.

Kurallara uygun olarak geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçil­mekte olan bir başka aracı geçmek veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır.

Geçmenin yasak olduğu yerler

Geçmenin Yasak Olduğu Yerler Nerelerdir?

 • Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde,
 • Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde,
 • Yaya ve okul geçitlerine yaklaşılan yerlerde,
 • Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşılan yerlerde,
 • Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köp­rü ve tünellerde sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır.
 • Aşağıda verilen geçme kuralları ile ilgili ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

————– o ————–

Yorum yapın