Nükleik Asit Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir?

Canlılarda metabolik faaliyetleri yöneten asit yapısındaki moleküllere nükleik asit denir. Deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) şeklinde iki çeşit nükleik asit vardır. Nükleik asitlerin yapı taşına nükleotit denir. Nükleotitlerde 3 temel grup bulunur. Bunlar azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat grubudur (PO4-3).

Azotlu organik bazlar, çift halkalı pürin bazları ve tek halkalı pirimidin bazları olarak iki grupta incelenir. Pürin bazları adenin (A) ve guanindir (G). Pirimidin bazları ise timin (T), sitozin (S veya C) ve urasildir (U). Pirimidin bazlarından timin sadece DNA’da, urasil ise sadece RNA’da bulunur.

Azotlu organik bazlar
Azotlu organik bazlar

Nükleotidin yapısında bulunan 5 karbonlu şekerler ise riboz ve deoksiriboz şekerleridir. Deoksiriboz DNA’nın yapısına katılır. Riboz ise RNA’nın yapısına katılan şeker çeşididir. Deoksiriboz şekerinde riboz şekerine göre 1 oksijen atomu eksiktir.

Riboz ve deoksiriboz şekerleri
Riboz ve deoksiriboz şekerleri

Fosfat grubu tüm nükleotit çeşitlerinde aynı yapıdadır. Fosfatın taşı­dığı oksijenler eksi yüklüdür. Fosfatların birbirine bağlanması, fazla miktarda enerji ile mümkündür.

Fosfat grubu
Fosfat grubu

Nükleotitlerin yapısındaki azotlu organik baz ile 5 karbonlu şekerin birleşerek oluşturduğu yapıya nükleozit denir.

Nükleotidin yapısı
Nükleotidin yapısı

Nükleotitlerin yapısını oluşturan birimlere bakılarak bir hücrede toplamda 8 çeşit nükleotit varlığından söz edile­bilir. Bunlardan 4’ü DNA’nın yapısında, 4’ü de RNA’nın yapısında yer alır.

DNA ve RNA’yı Oluşturan Nükleotit Çeşitleri

DNARNA
Adenin deoksiribonükleotitAdenin ribonükleotit
Guanin deoksiribonükleotitGuanin ribonükleotit
Sitozin deoksiribonükleotitSitozin ribonükleotit
Timin deoksiribonükleotitUrasil ribonükleotit

Yorum yapın