Trafik İşaret ve Levhalarına Uymanın Hayat Kurtarmadaki Önemi Nedir?

Trafik ortamında bulunan sürücü, yaya ve yolcuların ortak dili olan tra­fik işaret ve levhaları; trafik güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.

Trafik işaret ve levhalarının amacı; yolu kullanan sürücü ve yayalara yol ve çevre­si hakkında bilgi vermek, karmaşayı ortadan kaldırmak, düzeni sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmektir.

Trafik İşaret ve Levhalarına Uymanın Hayat Kurtarmadaki Önemi Nedir?
Trafik İşaret ve Levhalarına Uymanın Hayat Kurtarmadaki Önemi Nedir?

Trafik işaret ve levhaları hangi aracın ha­reket edeceği, hangi aracın duracağı, nerelere araç bırakılamayacağı, hangi yönden yola devam edileceği, yayaların karşıya nereden geçeceği gibi bilgileri trafik ortamında bulunan ilgililere aktarmaktadır. Böylece trafikte düzen sağlan­maktadır.

Trafik güvenliği açısından büyük öneme sahip olan trafik işaret ve levhalarına uyulmaması durumunda maddi kayıplı, yaralanmalı hatta ölümlü trafik kazaları meydana gelmektedir. Trafik ortamında tehlike oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak ve trafik güvenliğini sağlamak için trafik işaret ve levhalarına uymak oldukça önemlidir.

Yorum yapın