Westphalia Antlaşması’nın Sonuçları

Otuz Yıl Savaşları sonrası düzeni sağlamak için toplanan konferans, Avrupa’nın ilk büyük konferansı sayılır. Daha önceki uluslararası konferanslar dinî nitelikteyken Westphalia Barışı’na katılan dev­letler, savaş ve iktidar sorunlarını dinin etkisinde kalmadan tartış­mıştır.

Papalık temsilcisi, konferansta dinlenmediği gibi antlaşma metinleri de papaya imzalattırılmamış ve böylece kilisenin gücü sınırlandırılmıştır. Westphalia’da, 1555 Augsburg Barışı’nın hükümleri yenilenmiş ve Almanya’da Katolik, Protestan ve Kalvinizm geçerli mezhepler hâline getirilmiştir. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun parçalanmış olduğu da uluslararası hukuk ba­kımından doğrulanmıştır.

Westphalia Antlaşması imzalanırken (Tablo)
Westphalia Antlaşması imzalanırken (Tablo)

Otuz Yıl Savaşları sonunda Fran­sa artık Avrupa siyasetine yön veren devlet konumuna yükselir­ken İngiltere de güçlü bir devlet olarak Avrupa’da etkili olmaya başlamıştır. Bazı Avrupa ülke­leri topraklarını genişletirken özellikle Almanya’da gerileme ve iç karışıklıklar başlamıştır.

Hollanda, Portekiz ve İsviçre bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun Avrupa’yı tek bir imparatorluk çatısı altında birleştirme politikası gerçekleşmemiş ve bu politikanın yerini denge politikası almıştır.

Avrupa’da dinî etkenlerin yerini modern diplomasi almış ve ulus­lararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır. Evrensel imparatorluklar yerini ulusal krallıklara ve ulus devlet­lerine bırakmıştır.

————– 0 —————

Yorum yapın