Trafikte Etkili İletişim Nasıl Sağlanır?

Trafik ortamı insanların ortak kullanım alanıdır. Trafiğe çıkan sürücülerin birlikte hareket etmeleri ve iletişim içinde olmaları gerekmektedir. Tra­fiğe çıkan her sürücü, etkili iletişimin temel kurallarından biri olan empati ile yani karşısındaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce ken­disini onun yerine koyarak hareket etmelidir.

Sürücüler trafikte bazı sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Özellikle şehir içi trafiğinde hatalı araç kul­lanan sürücüler, dur-kalklar, trafik lambaları sabırsızlığa ve öfke duygusuna neden olmaktadır. Trafikte yaşa­nan öfke duygusu; sürücü­lerin doğru karar alabilme­sini engellemekte, tehlikeli davranışlarda bulunmaları­na sebep olmaktadır.

Trafikte Etkili İletişim
Öfkeli sürücü

Trafik ortamında et­kili iletişimin diğer önemli unsurları da beden dili ve konuşma üslubudur. Seyir hâlinde veya yaya olarak trafikteki insanlar, beden dilini kullanarak el, kol, göz hareketleriyle birbirlerine yol gösterebilir; yine aynı el, kol hareketleriyle tartışmalara hatta kavgalara neden olabilir.

Trafikte her ne olursa olsun sürücülerin iletişim içerisinde olması çok önemlidir. Trafikte karşılaşılabilecek olumlu veya olumsuz durumlarda yıkıcı konuşma üslubu, olayların seyrini çok büyük boyutlara getirebildiği gibi olaylara tebessüm ederek saygıyla ve yapıcı bir üslupla yaklaşmak durumun çok daha farklı yerlere gelmesini sağlayacaktır.

Sürücü ve yayalar; daha iyi, güvenli ve anlaşılabilir bir trafik ortamı oluş­turabilmek için empati yapabilmeli, öfke duygusuna hâkim olmalı, olumlu be­den dili ve konuşma üslubuna sahip olmalıdır.

Olumlu beden dili
Olumlu beden dili

Yorum yapın