Düz Kaslar ve Kalp Kası Nedir Görevleri Nelerdir?

Düz kaslar ve kalp kasının görevleri nelerdir bakalım.

Düz Kaslar

Hücreleri iğ (mekik) şeklindedir. Hücre ortasında bulunan tek çekir­dekleri vardır. Düz kasın aktin ve miyozin iplikçikleri, hücre boyunca düzenli sıralanmadığı için bantlaşma görülmez. Düz kaslar, otonom sinirlerle uyarılıp çalıştırılır. Hücrelerinin sadece bir kısmı sinir hücre­leriyle bağlantılı olduğundan bu kaslar uyarıldığında uyarılan düz kas hücrelerinde oluşan aksiyon potansiyeli diğer düz kas hücrelerine uya­rıyı iletir. Bu kasların kasılmaları yavaş, istem dışı, ritmik ve uzun süre­lidir. Uyartı, hücreden hücreye aktarıldığı için yavaş kasılırlar ve uzun süre kasılı kalabilirler. Kasılmayı kalsiyum iyonları başlatır.

Vücutta; idrar kesesi, sindirim kanalı, atar ve toplardamarlar, üreme kanalı, göz vb. yapılarda düz kas bulunur. Adrenalin, noradrenalin, oksitosin, ADH ve asetilkolin hormonları düz kasların çalışmasını etkile­yen hormonlardır.

Düz kasın anatomisinden ve kasılma mekanizmasından kaynakla- nan ekonomik enerji tüketimi, organların ve düz kasa sahip yapıların görevlerini sürekli yapabilmesi için önemlidir.

Kalp Kası

Yan dallanmalar yapan kısa silindirik hücrelerden oluşmuştur. Birbirine komşu olan kalp kası hücrelerinin plazma zarları, hücreler arası disk­lerle birbirine bağlanmıştır. Diskler, hücreler arasında doğrudan elekt­riksel bağlantı sağlar. Böylece bir bölgede bulunan özelleşmiş hücreler tarafından oluşturulan aksiyon potansiyeli, tüm kalp kası hücrelerine yayılır ve kalbin kasılması sağlanır. Yapısı çizgili kaslara, çalışması düz kaslara benzer.

Kalp kası hücreleri ritmik olarak depolarizasyona yol açan iyon kanal­larına sahiptir. Ritmik depolarizasyon, sinir sisteminden bilgi gelmeden aksiyon potansiyellerini tetikler. Kalp kası hücrelerinin aksiyon potan­siyelleri iskelet kası liflerinden 20 kat daha uzun sürer.

Embriyonik dönemin 4. haftasında çalışmaya başlayan kalp kası ömür boyu çalışmaya devam eder. Adrenalin ve noradrenalin, kardiyovasküler sistem üzerinde kalp atım hızını arttırıcı etki gösterir.

Kardiyovasküler sistem: Atarda­marlar, kılcal damarlar ve toplardamar­ların dallanarak oluşturdukları ağ ile kalpten meydana gelen kapalı dolaşım sistemine kardiyovasküler sistem denir.

Kas Sistemi

Yorum yapın