Sentetik Biyoloji Nedir? Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Uygulamalarının İnsan Hayatına Etkisi Nedir?

Sentetik biyoloji, mühendislik ilkelerinin biyolojiye uygulanması yöntemiyle doğada var olmayan tamamen yeni biyolojik sistemler ve bileşenler tasarlanmasıdır. Yeni genetik devreleri, biyolojik aletleri tasarlayarak ya da mevcut biyolojik sistemleri yeniden programlayarak enzimatik süreçleri hızlandırmak, yeni ilaç ve aşılar geliştirmek, biyo­kimyasal ürünleri daha verimli üretmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılan bir teknolojidir.

Sentetik biyoloji; sentetik DNA, sentetik genetik tepkime zincirleri, yapay nükleotitler, yapay amino asitler, özel dizayn proteinler, biyosensörler ve özel materyaller üretmeyi hedeflemektedir. Ayrıca sentetik biyoloji uygulamaları ile bakterilere, mantarlara ve hay­vanlara; insan proteinleri, hormon, örümcek ağı, biyoyakıt (biyodizel) ve antibiyotik ürettirilmesi sağlanabilir. Model organizmalara, insan doku ve organları ürettirme çalışmaları da yapılmaktadır.

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Uygulamalarının İnsan Hayatına Etkisi Nedir?

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamarı insanların hayatını sosyo-ekonomik ve kültü­rel anlamda etkilemektedir. Kalıtsal hastalıkların ve diğer hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde, ilaç endüstrisinde, adli tıp kanıtları ile suçluların tespit edilmesinde, babalık davaları vb. sorunların çözülmesinde genetik mühendisliği ve biyoteknolojiden yararlanılmaktadır. Bazı mikroorganizmaların

kimyasal maddeleri dönüştürebilme yetenekleri vardır. Mikroorganizmaların bu özelliklerinden yararlanarak çevre kirliliğinin giderilmesi ve çevre sorunlarının çözülmesi sağlanmaktadır. Mineral elde edilmesinde, madencilikte, ze­hirli atıkların temizlenmesi vb. alanlarda da bakterilerden yararlanılmaktadır. Transgenik (GDO) bitki ve hayvanların geliştirilmesi tarımsal üretimi ve besin kalitesini artırmıştır. Yapılan bu çalışmalar insanların sosyal yaşantılarını, ekonomik ve kültürel durumlarını etkileyerek biyoloji biliminin gelişmesini sağlamaktadır.

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları sağlık, çevre, tarım ve hayvancılık, endüstri gibi alanlara katkı sağlamaktadır.

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Uygulamalarının İnsan Hayatına Etkisi

Yorum yapın