Solunum Sistemi – Solunum Nedir?

Canlıların hayatta kalabilmelerinde en önemli faktör enerji üretebil­meleri ve üretilen enerjiyi metabolizma için kullanabilmeleridir. Ener­ji, hücrede organik besin monomerlerinin, oksijenin kullanılması veya kullanılmaması yoluyla yıkılmaları sonucu açığa çıkar.

Hücresel solunumda açığa çıkan enerjinin bir kısmı ısı olarak çevreye yayılırken bir kısmından da ATP molekülü sentezlenir. Hücresel solunum için oksijen alınıp karbondioksitin atılması işleminin sürekliliği önemlidir. Bu sürek­liliği sağlayan sistem solunum sistemidir.

! Dışarıdan havanın akciğerlere alınmasına soluk alma (inspirasyon), akciğerlerden karbondioksitli havanın atılmasına soluk verme (ekspirasyon) denir. Akciğerler ile hava arasında gerçekleşen soluk alıp verme olayına dış solunum denir. Akciğerde alınan oksijenin, doku hücrelerine verilip doku hücrelerinden oluşan karbondioksi­tin alınmasına ise iç solunum denir. Hücrelere kadar gelen besin monomerlerinin, hücrede oksijenli veya oksijensiz biçimde yıkılarak ATP üretilmesi olayı da hücresel solunum olarak adlandırılır.

Solunum sisteminin en önemli görevi oksijen-karbondioksit gazlarının (solunum gazları) değişimini sağlamaktır. Solunum sistemindeki solu­num yüzeyi, solunum gazlarının değişimini yüksek verimlilikte gerçek­leştirecek bir yapıya sahiptir. Bu yapı, solunum gazlarının difüzyonunu kolaylaştırmak için ince yapılı ve geniş yüzeylere sahiptir. Bu yapılar vücudun su kaybını önlemek için vücut içine yerleşmiş nemli alanlar­dır. Solunum gazlarının istenilen verimde değişimi, vücudun ve kanın pH dengesinin korunmasında etkili olur.

Solunum sistemi organları burun, yutak (farinks), gırtlak (larinks), soluk borusu (trake) ve akciğerlerdir. Bu organlardan dış dünyayla bağlantıyı sağlayan burun, yutak, gırtlak ve soluk borusu üst solunum yolunu oluşturur. Göğüs duvarı, solunuma yardımcı kaslar (diyafram kası ve kaburga kası), solunumu kontrol eden beyin alanları ve be­yinden kaslara giden sinirler ise akciğerin görevini gerçekleştirmesine destek olan yapılardır. Dışardan alınan oksijenin dokulara, dokularda biriken karbondioksitin akciğere taşınması dolaşım sistemi yapısı olan damarlar aracılığıyla gerçekleşir.

! Solunum sistemi bir yandan dolaşım, sinir ve hormonal sistemle ça­lışır ve hücrelerde enerji üretiminin devamlılığını sağlar. Diğer yandan boşaltım sistemi ile birlikte kan ve vücudun pH’sinin ayarlanmasına etki eder, homeostaziyi sağlar. Böylece birey, canlılığını sürdürür.

Solunum Sistemi

  1. Solunum Sistemi Organları
  2. Soluk Alıp Verme Mekanizması
  3. Solunum Gazlarının Taşınması
  4. Solunum Sistemi Rahatsızlıkları ve Sağlığının Korunması

Yorum yapın