Roma Sanatı

Roma şehri, MÖ 753 yılında kurulmuştur. Romalılar Etrüsk egemen­liğine son verdikten sonra Orta İtalya’ya hakim olmuş, ardından İtalya’nın tüm halklarını tek bir çatı altında toplamışlardır. Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerini yaşayan Romalılar birkaç yüzyıl içinde bütün Akdeniz Havzası’nı ele geçirerek, Atlas Okyanusu’ndan Fırat’a kadar geniş bir coğrafyada dil ve kültür birliğinin sağlandığı büyük bir uygarlık kurmuş, hakim oldukları topraklarda çok sayıda sanat eseri meydana getirmişlerdir.

Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü (375) sonucunda Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılmış (395), Batı Roma 476’da, Doğu Roma (Bizans) ise İstan­bul’un Türkler tarafından fethi (1453) sonucunda yıkılmıştır.

Roma imparatorluğu Sınırlan
Roma imparatorluğu Sınırlan

Yorum yapın