Mezopotamya Sanatı – Sümerler, Asurlar, Akadlar, Babiller

Fırat ve Dicle Nehirlerinin Anadolu’yu terk ettiği bölgeden başlayıp iki nehrin birleşerek Basra Körfezi’ne döküldüğü noktaya kadar uzanan bölgeye Mezopotamya denilmektedir. Bağdat’ın kuzeyi Yukarı Mezopotamya, güneyi ise Aşağı Mezopotamya olarak adlandırılmaktadır.

Su kaynakları ve verimli topraklara sahip olan bu bölge, ilkbaharda akarsu taşkınları yaşanmasına rağmen, tarih öncesi çağlardan itibaren insanların yoğun olarak yerleştiği alanlardandır. Bu özellikler birçok kavmin bölgeyi istila etmesine neden olmuştur. Buraya gelen kavimler Yukarı Mezopotamya’da Asur; Güney Mezopotamya’da ise Sümer, Akad ve Babil uygarlıklarını kurarak zengin bir sanat anlayışıyla çeşitli sanat eserleri meydana getirmişlerdir.

Mezopotamya ve Mısır
Mezopotamya ve Mısır

Yorum yapın